2014.09.02

Företagets rätt att sälja eller kasta produkt som inte hämtats ut av kund

Det händer ofta att personer lämnar in en produkt för reparation och efter att ha fått ett kostnadsförslag inte hör av sig. Om produkten inte hämtas ut blir den ofta stående på verkstaden under en längre tid. Ibland skickar företaget ett SMS eller ett brev till kunden för att få information om man skall laga apparaten. I många fall får man ingen respons från kunden.

Efter ytterligare en tid skrotar verkstaden produkten. Efter att produkten skrotats händer det att kunden hör av sig och vill få produkten lagad eller återlämnad.

Lag (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats reglerar frågan om hur butiken/verkstaden skall hantera detta.

Näringsidkaren har en skyldighet att i ett rekommenderat brev anmana kunden att inom 3 månader hämta produkten. Först därefter kan näringsidkaren sälja eller skrota produkten.