2022.04.06

Förväntningarna på retail utifrån fem ”zeros”

Pandemin har utropats vara över, men beteenden och förväntningarna på retail har förändrats dramatiskt och fortsätter att utvecklas. Det är nu dags att kavla upp ärmarna och locka tillbaka kunden som kanske inte gått så mycket i butik under pandemiåren.

 

McKinzey & Company tog nyligen upp utmaningen fysiska butiker står inför om de vill behålla sina fysiska butiker relevanta i podcasten McKinsey on Consumer and Retail Podcast och listade fem saker som butiker behöver göra rätt – Five Zeros reshaping stores (fem nollor som omformar butiker).

Zero difference in channels – noll skillnad mellan kanaler

Vi har vant oss att handla online och hämta produkter i butik, eller tvärtom testa i butik och ta köpbeslutet på skärmen. Butiker behöver möta kunden som förväntar sig att möta samma upplevelse och tjänster online som i butik och skapa en enhetlig kundupplevelse.

Zero desire for assistance – noll önskan om hjälp

Detta påstående gäller vid transaktioner, inte att du ska ha en butik utan anställda. När kunden vill fråga något behöver du finnas tillgänglig, men beteendet som förstärkts under pandemin är nyttjandet av självbetjäningskassor. Du kan alltså låta personalen lämna kassan till förmån för att hjälpa kunderna på golvet då det idag handlar om tid och bekvämlighet före det personliga mötet.

Zero wait time – noll väntetid

Dagens konsument tycks sakna allt tålamod. Idag behöver du kunna erbjuda snabba leveranser, annars räknas du snabbt bort bland alternativen.

Zero tolerance for inaction on equity and sustainability – nolltolerans för passivitet när det gäller rättvisa och hållbarhet

Om det är bra för klimatet och människor kan vi tänka oss att vänta lite längre, eller betala lite mer. Detta beteende syns även som en förväntan på större mångfald och att varumärken förväntas ta ansvar för att förbättra världen.

Zero wiggle room on talent – noll rörelseutrymme för talang

De som möter din kund måste ta hand om dem på bästa sätt – därför måste du se till att dessa personer har rätt kunskap, du måste entusiasmera och uppmuntra dem och hela tiden fortsätta att bredda deras kompetens.