2022.10.19

Har du koll på tvättråden?

Visste du att de välkända tvättsymbolerna på alla klädesplagg är internationella och varumärkesskyddade? Det innebär att det krävs en licens för att använda dem. I Sverige ingår licensen i medlemskapet hos branschorganisationen TEKO – Sveriges Textil- och Modeföretag.

— Korrekt märkning av textila produkter är oerhört viktig och företagen som sätter en produkt på marknaden ansvarar för märkningen. Utöver fiber-, skötsel-, och ursprungsmärkning finns olika miljömärkningar och certifikat. Men den kanske viktigaste märkningen på ett plagg är just tvättsymbolerna, Ginetex, säger Anna, projektledare på TEKO.

Symbolerna anger den hårdaste behandling ett plagg klarar av. Det går med andra ord bra att tvätta dem i lägre temperaturer eller skonsammare utan att kvaliteten eller passformen försämras. Skötselsymbolerna och systemet för hur de ska användas är framtaget av organisationen Ginetex – the International Association for Textile Care Labelling. De första symbolerna har sitt ursprung på 60-talet och sedan dess har flertalet symboler tillkommit i skötselsystemet.

De fem vanligaste symbolerna och clevercare-loggan är registrerade varumärken via WIPI, World Intellectual Property Organsation.

— Ginetex definierar och koordinerar systemet för skötselsymbolerna på internationell nivå. På detta sätt säkerställs att systemet för symbolanvändning är uppdaterat med de senaste tekniska lösningarna. Sedan 2014 är TEKO nationell medlem i Ginetex för Sverige. Det innebär att den licens som krävs för att använda alla symbolerna, clevercare-logotypen i världen tecknas hos oss, berättar Anna.

Symbolernas betydelse

Symbolen för tvätt anger huruvida hemmatvätt är möjlig eller ej och gäller både maskintvätt och handtvätt. Siffrorna i baljan anger den högsta gradantalet textilvaran tål och ska inte överskridas. Ett streck under baljan anger skonsamt tvättprogram med reducerad mekanisk verkan (t.ex. ”skontvätt”). Två streck under baljan anger mycket skonsamt tvättprogram (t.ex. ullprogram).

Maskintvätt, Artiklar i t.ex. bomull eller lin, vit, lämpliga för tvätt i mycket hög temperatur, färgade eller tryckta. Fyll maskinen helt. Ställ in lämpligt tvättprogram (normalt tvättprogram). Förbehandla envisa fläckar

Maskintvätt, Artiklar i t.ex. bomull eller lin, vit, lämpliga för tvätt i mycket hög temperatur, färgade eller tryckta. Fyll maskinen helt. Ställ in lämpligt tvättprogram (normalt tvättprogram). Förbehandla envisa fläckar. Energibesparande metod.

Maskintvätt, Färgade artiklar som inte är lämpade för tvätt i mycket hög temperatur, t.ex. i bomull, modal, polyester och blandade fibrer

Maskintvätt, skontvätt, färgtvätt: reducera mängden tvätt (i maskinen). Trumman får inte vara mer än två-tredjedelarsfylld. Ställ in lämpligt tvättprogram (skontvätt). Förtvätta endast om textilierna är mycket hårt smutsade. Undvik centrifugering eller centrifugera endast korta perioder för att undvika att textilierna skrynklas.

Maskintvätt, Färgade artiklar som inte är lämpade för tvätt i mycket hög temperatur, t.ex. i bomull, modal, polyester och blandade fibrer. Energibesparande metod.

Maskintvätt, skontvätt, färgtvätt: reducera mängden tvätt (i maskinen). Trumman får inte vara mer än två-tredjedelarsfylld. Ställ in lämpligt tvättprogram (skontvätt). Förtvätta endast om textilierna är mycket hårt smutsade. Undvik centrifugering eller centrifugera endast korta perioder för att undvika att textilierna skrynklas. Energibesparande metod.

Maskintvätt, Tvättprogram för exempelvis mörkt färgade artiklar av bomull, polyester, blandade fibrer etc.

Skontvätt, Fintvätt, t.ex. modal, viskos, syntetfibrer (akryl, polyester, polyamid). Reducera mängden tvätt (i maskinen). Välj lämpligt tvättprogram. Förtvätta endast hårt smutsade textilier. Undvik centrifugering eller centrifugera endast kortare perioder för att undvika att textilierna skrynklas.

Mycket skonsam tvätt, För artiklar av exempelvis maskintvättbar ull. Detta tvättprogram ger en mycket reducerad mekanisk behandling. Minska tvättmängden avsevärt (i maskinen). Trumman bör ej fyllas mer än till en tredjedel. Välj lämpligt tvättprogram.

Fintvätt Tvättprogram för t.ex. mörkt färgade artiklar i bomull, polyester, blandade fibrer. Välj lämpligt tvättprogram.

Skonsam fintvätt För artiklar av exempelvis modal, viskos, akryl, polyester och polyamid. Minska mängden tvätt (i maskinen). Välj lämpligt tvättprogram. Undvik centrifugering alternativt centrifugera endast korta perioder för att minska risken att textilierna skrynklas.

Mycket skonsam fintvätt, Artiklar av exempelvis maskintvättbar ull. Detta tvättprogram ger en mycket reducerad mekanisk behandling. Minska tvättmängden avsevärt (i maskinen). Välj lämpligt tvättprogram.

Handtvätt, Handtvätta vid temperatur mellan 30° C och 40° C beroende på artikel. Upplös först fintvättmedlet i rikligt med vatten. Låt textilierna flyta i tvållösningen och skaka försiktigt. Skrubba, dra eller vrid inte ur textilierna. Skölj sedan textilierna väl, pressa försiktigt ur överflödigt vatten och dra försiktigt till rätt form. Behandla färgade och känsliga artiklar kvickt och låt dem inte ligga i blöt.

Tvättas ej, Artiklar märkta med denna symbol ska inte tvättas. De kan vara känsliga för all slags våtbehandling eller vara olämpliga för hemmatvätt på grund av sin storlek.

Källa: TEKO

Text: Ellenor Österberg