2023.01.24

Industriell innovation, hållbarhet och tjänstetillväxt

2023 inleddes med CES, Consumer Electronics Show, i Las Vegas – ett mecka för produktnyheter och tekniska innovationer. Applia bevakade givetvis mässarrangören CTA:s trendspaning samt medlemsföretagens presskonferenser. Nedan följer ett axplock av mässans omfattande innehåll.

Drygt 3 200 utställare, inklusive 1 000 startups, visade i början av januari upp sina innovationer för 4 800 mediarepresentanter och 115 000 besökare i Las Vegas. Under mässan pratade arrangören CTA:s vice vd Steve Koenig om trender och teknologi att hålla koll på under året.

Steve Koenig belyste särskilt företagsteknologi som ett område med snabb utveckling. Dessutom utvecklas många av innovationerna inom nystartade bolag. Det sker exempelvis en snabb utveckling inom 5G vad gäller IoT-applikationer för industrin – exempelvis inom Connected Intelligence, Autonomous Systems och Quantum Computing.

Under 2022 spikades ett antal standardprotokoll för 5G vilka av flera betraktas som startskottet för industriella IoT-applikationer och 5G är den första trådlösa standarden där det är just industriella appar – snarare än appar för konsumenter – som leder vägen framåt.

Home Health Hub är ett annat område som Steve Koenig nämnde där utvecklingen går snabbt. Den höga kapaciteten och låga latensen hos 5G möjliggör saker som övervakning av hälsotillstånd på distans, digital tillgång till läkare med virtuella doktorsbesök dygnet runt alla dagar i veckan med mera, och inom det närbesläktade området Fitness Tech innebär uppkopplade träningspass i kombination med nya produkter att vi kan få en helt ny gymupplevelse hemma. Luftrening och Food Tech pekades också ut som två innovativa områden.

Steve Koenig nämnde även att tjänster fortsätter att öka. 2019 utgjorde tjänster 22 procent av omsättningen inom Tech i USA medan hårdvaran stod för 78 procent. Ifjol stod tjänsterna för 30 procent, och i år förväntas de utgöra 31 procent av omsättningen – inom kort lär tjänster alltså stå för en tredjedel av försäljningen och hårdvaran två tredjedelar.

Tanja Ruckert, Bosch Foto: CTA

”Live LikeABosch – With many small and smart sensors for big effects”

Under Bosch presskonferens på CES 2023 var det stort fokus på sensorer, eller Microelectromechanical systems (MEMS) som Bosch kallar sina små sensorprodukter.

Dr. Tanja Rückert, Bosch chief digital officer, berättade att de nya trycksensorerna i smartphones kan visa altitud med en felmarginal på några få centimeter, vilket är användbart till exempel i en nödsituation i en skyskrapa eftersom det går snabbt att lokalisera vilken våning mobilen, och förhoppningsvis även personen, befinner sig på.

Dr. Tanja Rückert sade också att de nya MEMS-sensorerna för att mäta luftens kvalitet är 450 gånger mindre än tidigare likvärdiga produkter på marknaden, vilket naturligtvis gör det betydligt mycket enklare att installera dem i en rad olika produkter.

Det sitter i snitt 22 MEMS i varje bil som säljs, och det sitter minst en MEMS i varannan smartphone som säljs i världen. Nu finns det MEMS med AI, och det senaste Bosch arbetar på är Quantum Sensors, som är 1 000 gånger mer precisa än dagens MEMS.

Ett samarbete mellan Bosch och Mercedes-Benz har nyligen resulterat i att Stuttgarts flygplats blivit först i världen med en av myndigheter godkänd förarlös parkering – och det finns säkert många som skulle uppskatta funktionen att köra till flygplatsens ingång och lasta ur bagaget, för att sedan se sin bil köra iväg själv och parkera i parkeringshuset.

Jong-Hee Han, Samsung Foto:Samsung

”Bringing calm to our connected world”

Jong-Hee Han, vice ordförande, vd och chef för Device eXperience (DX) Division på Samsung, talade på företagets presskonferens om företagets mål att skapa lugn i vår uppkopplade värld, så att enheter och innovation verkligen kan möjliggöra bättre, mer personliga och intuitiva upplevelser.

Samsung lyfte fram hur de fortsätter att arbeta med att hitta nya lösningar för att reducera sin miljöpåverkan genom en kombination av innovativ produktdesign och strategiska partnerskap. Som ett resultat ska hela Samsungs verksamhet år 2050 matcha sina elbehov med förnybar energi och nå netto-noll koldioxidutsläpp. På kortare sikt kommer DX-divisionen att övergå till 100 procent förnybar energi till 2027 och uppnå netto-noll koldioxidutsläpp till 2030.

Ett fokusområde som ska främja Samsungs hållbarhetsmål är vardaglig hållbarhet, att bygga in hållbarhetsfunktioner i företagets mest populära produkter och tjänster. Detta inkluderar att skapa mer hållbara produkter genom innovativ design i material och energieffektivitet.

Samsung berättade att många av deras TV-apparater och smartphones använder återvunnet material, inklusive återvunnen plast från kasserade fisknät, samtidigt som Samsungs uppkopplade tjänster, som SmartThings Energy och AI Energy Mode, hjälper konsumenter att spara energi. Sammantaget påverkar därmed företagets närmare 80 miljoner användare av Smart Things onekligen företagets miljöpåverkan.

Även inom tvättmaskinsområdet fokuserar Samsung på minskad mijöpåverkan. Under 2023 kommer företaget bland annat lansera ett mikrofiberfilter för tvättmaskiner och då inte bara deras egna. Samsung tillkännagav även att de inlett samverkan med flera ledande företag inom hållbar teknikutveckling för att utveckla branschens första specifikation för att mäta, redovisa och minska koldioxidutsläppen förknippade med anslutna produkter när de används av konsumenter.

Text: Ola Larsson