2014.01.24

Konsument förlorar ärende om sprucken häll

En konsument hävdar garanti på en häll som har spruckit efter 8 månader och kräver reparation eller utbyte.

Företaget har angivit att hällen var felfri vid leverans och har fungerat felfritt under 8 månader. Det finns ingen dokumentation att hällar skulle spricka av egen spänning.

ARN avslår kundens begäran och konstaterar att det utifrån inlämnade uppgifter inte kan säkerställas exakt hur hällen har spruckit men det är rimligt att anta att detta inte är ett ursprungligt fel utan mer sannolikt ett handhavandefel