2014.04.02

Kundens ansvar att ta del av produktinformation

En konsument köpte en inbyggnadsfrys och i produktspecifikationen angavs mått för frysen. Kunden har utgått från angivit mått när de planerat utbytet av frys i befintligt kök. Vid leverans konstaterar kunden att kylaggregatet är placerat under frysen, vilket i sig leder till att frysens mått i praktiken höjs med 10 centimeter. Kunden måste anlita en snickare för installationen av frysen, vilket medför en merkostnad p.g.a. måttavvikelsen. Kunden hade valt den angivna frysen för att måtten skulle funka med befintligt kök. Kunden vill ha ersättning för merkostnaden för anlitande av snickare.

Företaget har angivit att i produktinformationen framgår produktens mått och inbyggnadsmått korrekt.

ARN avslår kundens begäran och konstaterar att företaget inte kan göras ansvarig för att kunden inte uppfattat skillnaden mellan produktens mått och dess inbyggnadsmått.