Material om kemikalieskatten och vitvaruskatten

APPLiA driver tillsammans med andra branschföreningar kampanj angående den aktuella Kemikalieskatten. Här hittar du aktuellt material i debatten.

Vår policy

  • En ensidigt nationell beskattning är inte rätt metod för att snabba på en substitution av de aktuella flamskyddsmedlen då produkter med elektronikinnehåll är standardiserade för att säljas i alla EU-länder. EU:s RoHS-direktiv (Restrictions of Hazardous Substances) skall istället användas som verktyg för detta för att få effekt.
  • Svenska företag agerar på en global marknad – Kemikalieskatten innebär de facto en rejäl konkurrensfördel för utländska internet-aktörer, som säljer till svenska konsumenter i en ökande omfattning – då dessa är helt befriade från kemikalieskatt, vilket på sikt minskar skatteintäkterna och antalet arbetstillfällen i Sverige, utan att göra någon nytta för miljön eftersom de importerade produkterna fortfarande innehåller kemikalierna.
  • Kemikalieskattens administrativa börda är orimlig för företagen och svårkontrollerad av myndigheterna – ännu finns inga testmetoder för att kontrollera innehållet i produkterna, vilket gör det svårt för alla inblandade aktörer att tillse att rätt skatt betalas och att inte konkurrensen åsidosätts.
  • Kemikalieskattens konstruktion – uppbörd för produktens totalvikt / utan hänsyn till mängden av de ingående substanserna – gör skatten ojämnt och orättvist fördelad mellan näringsgrenarna.
  • APPLiA driver frågan om förändring av Kemikalieskatten och ett upptagande i RoHS för bromerade flamskyddsmedel i samråd med Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Svensk Handel.

APPLiAs remissvar

2020-01-07

Beskattning av utländska säljare för kemikalieskatten

Diarienummer: Fi2019/03580/S2

2019-03-06

Höjd energiskatt och koldioxidskatt på bränslen vid viss användning samt höjd skatt på kemikalier i viss elektronik

Diarienummer Fi2019/00431/S2

Press

2019-04-24

Fplus: Svenska folket säger nej till vitvaruskatten 

2019-04-15

Svenskt Näringsliv: Kemikalieskatten slår hårt mot Moon Radio

2019-04-04

Svenskt Näringsliv: Kemikalieskatten bör avskaffas