2022.01.17

Nej till fortsatt utbildning

MYH, Myndigheten för Yrkeshögskolan, har tyvärr beslutat avslå ansökningarna om utbildningar till servicetekniker med inriktning mot Connected Homes som lämnades in i juni, både för Lund och Stockholm. Detta trots att 75% av den första klassen som examineras nu i januari 2022 redan har fått jobb.

Beslutsmotiveringen riktar sig enbart mot att de prioriterat andra utbildningar.

Av 5 kap. 5 § YHF framgår att myndigheten för Yrkeshögskolan vid sin fördelning a statsbidrag eller särskilda medel särskilt ska ta hänsyn till i vilken grad en utbildning i kvalitativt och kvantitativt hänseende svarar mot arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft, finansieras av arbetslivet och har en utifrån arbetslivets behov lämplig regional eller nationell placering. Myndigheten ska vid bedömningen även beakta resultat från genomför tillsyn, kvalitetsgranskning och uppföljning.

Vid en samlad bedömning av ansöka beslutar myndigheten att inte tilldela er statsbidrag eftersom andra utbildningar i högre grad svarar mot 5 kap. 5 § YHF. Myndigheten har i årets ansökningsomgång prioriterat andra utbildningar inom andra utbildningsområden.

Förutsättningarna i 5 kap. 5 § YHF förordningen om yrkeshögskolan uppfylls därför inte i lika hög grad som för andra sökta utbildningar och detta innebär att er ansökan inte beviljas.

Det är anmärkningsvärt att de gör denna prioritering innan den första klassen examinerats. Att de så tydligt prioriterar andra utbildningsområden är bekymmersamt för oss eftersom de anser att vår utbildning ligger inom fel utbildningsområde.

APPLiA och vår utbildningspartner har nu en dialog med ansvarig handläggare för att bringa klarhet i hur vi kan gå vidare för att säkerställa serviceteknikerbehovet över tid.

Ett alternativ som vi jobbar vidare på är att erbjuda en kortare YH-utbildning, där man använder del av befintlig utbildning och erbjuder det som en kompetensutveckling för redan yrkesverksamma.

Återkommer med mer information så snart vi vet om det är möjligt.

Matts Spångberg, Branschansvarig/VD

 

Bakgrund

APPLiA driver frågan om att utbilda fler servicetekniker till vår bransch. Behovet av fler servicetekniker fortsätter öka dels beroende på att många tekniker närmar sig pensionsålder och dels ny teknik som innebär att tekniker med annan kompetens efterfrågas som en följd av fler uppkopplade produkter och komplexa hemnätverk, där våra hushållsprodukter ska vara säkert uppkopplade tillsammans med konsumenters övriga produkter.

Vi ser även en politisk vilja till att fler produkter ska repareras, där nya lagstiftningar som ecodesign, ökat RUT-avdrag och kemikalieskatt har inriktning mot ökad reparerbarhet och minskad konsumtion.

Under en 5-årsperiod i början av 2010-talet drev APPLiA YH-utbildningar och 2019 ansökte APPLiA om att starta en YH-utbildning för servicetekniker då behovet på tekniker fortsatt öka. Utbildningen beviljades och den första klassen serviceingenjörer med inriktning mot Connected Homes examineras i januari 2021 efter att ha genomgått en 1,5-årig utbildning. Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsnivå med inriktning på att kunna gå direkt in i anställning på företagen.