2023.05.24

Ny hållbarhetsrapport från El-kretsen

El-Kretsen släppte i april sin hållbarhetsredovisning för 2022. Rapporten visar, förutom att närmare 155 000 ton material har samlat in och behandlas, på flera viktiga åtgärder som vidtagits under året för att främja El-kretsens hållbarhetsarbete.   

El-kretsen som är det nationellt godkända insamlingssystemet för elavfall och batterier, har nyligen släppt sin hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2022. En viktig del av El-Kretsens arbete är att hantera stora flöden av elavfall och batterier. I hållbarhetsrapporten redovisas hur processerna för insamling och hantering av dessa material går till, samt vilka mängder som hanteras. Rapporten tar också upp de risker, möjligheter och väsentliga hållbarhetsaspekter som ledningen för El-Kretsen har identifierat. 

Fredrik Benson, tillförordnad vd El-Kretsen, ser med optimism fram emot 2023. Han beskriver 2022 som ett globalt lågvattenmärke med utmaningar som klimatrapporter, krig, pandemi, inflation och räntor. Samtidigt betonar han möjligheten att vända blad och använda våra förmågor för att skapa en bättre framtid.  

El-Kretsens roll i detta är att främja cirkularitet, vilket innebär att så mycket material som möjligt ska hållas kvar i kretsloppet och återanvändas i hög kvalitet. Resultatet för 2022 visar att El-Kretsen har samlat in och behandlat nästan 155 000 ton material, inklusive järn, stål, aluminium, koppar, plaster, andra metaller och glas. Dessa material återförs till tillverkning av nya produkter och bidrar till att minska behovet av nya råvaror. 

Rapporten betonar dock att inte allting behöver återvinnas. Vissa produkter har inte levt färdigt och kan fortsätta användas längre än att tillverka en ny produkt. Vad som sker på begagnatmarknaden ligger utanför El-Kretsens kontroll, såsom försäljning av mobiltelefoner, röntgenapparater,
industriverktyg och andra produkter via olika kanaler som Blocket och loppisar. El-Kretsen har långsiktiga avtal med Sveriges kommuner för att hantera insamlingen av elavfall och batterier, och de har nu även inkluderat incitament för återbruk i avtalen. Det innebär att kommunerna aktivt kan hjälpa till att styra fungerande produkter bort från återvinningsprocessen och mot en ny marknad för återbruk, vilket förlänger produkternas livslängd och skapar värde.

El-kretsen är en gemensam tjänst framtagen av elektronikproducenterna via sina branschorganisationer för att tillgodose producentansvaret och bidra till en smidigare återvinningsprocess. Applia var en av initiativtagarna till El-kretsen och är idag bland annat representerade i bolagets styrelse. Samtliga medlemsföretag i Applia är anslutna till El-kretsen.  

Läs mer om El-kretsens hållbarhetsarbete i Hållbarhetsrapporten här.