2023.11.22

Nya skattesatser – skatten höjs med 9,31 procent

Så var det dags igen – efter fem månader ska skattesatserna vid deklaration av elektronikskatten åter uppdateras vid årsskiftet. Denna gång är det drygt 9 procents index-höjning som drabbar det maximala skattebeloppet per vara från den 1 januari 2024.

En nyhet är att Skatteverket denna gång inte avrundar till närmaste kronbelopp utan låter beloppet uttryckas med decimaler (=ören).

 

De nya skattesatserna framgår i det gulfärgade området här ovan. Den nya nivån för det maximala skatteuttaget på 534,53 kronor betyder att själva skattesatsen har höjts med drygt 63 procent sedan 2019. Dessutom har den borttagna avdragsrätten för reaktivt tillförda flamskyddsmedel per den 1 juli i år ökat det faktiska skatteuttaget med cirka 50 procent. Räknar vi ihop dessa har skatteuttaget mer än fördubblats på några år trots att marknaden för både vitvaror och hemelektronik gått tillbaka kraftigt de senaste åren.

Indexhöjningen högre än senaste KPI

SCB presenterade i förra veckan de nya inflationssiffrorna – de flesta index baseras på dessa siffror – och uppvisade ett KPI på 6,5 procent. Varför är inte detta grunden för elektronikskattens indexuppräkning, som nu landade på 9,31 procent?

Skatteverket svarar: ”Underlaget för förändringen av KPI har varit 9,31 procent mellan juni 2022 och juni 2023 som gäller som referensmånader” och hänvisar till budgetpropositionen, sida 277, där dessa referensmånader förklaras:

”Jämförelsetalet anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad det år då omräkningen sker och prisläget i juni närmast föregående år”. Och vidare; ”De omräknade skattebeloppen avrundas till hela kronor och ören.”

Bidrar till inflationen

Applia konstaterar att denna uppräkning till en ”överindexering” jämfört med verklig KPI-utveckling drabbar prisutvecklingen på marknadens produkter, som i stort är efterfrågade för modernisering och energieffektivisering i svenska hushåll.

Tvättpelaren i exemplet ovan visar att prisbelastningen enbart på grund av elektronikskatten är över 1,300 kronor på denna vara då också elektronikskatten momsbeläggs.

Sveriges konsumenter och bostadsbyggare får nu betala ytterligare cirka 200 miljoner kronor, utöver de 2,6 miljarder som redan betalas i elektronikskatt på årsbasis, utan att någon miljöeffekt uppnås med detta svenska särskatteupplägg för internationellt producerade varor.

Text: Kent Oderud, ordf APPLiA