Teknikföretagens Branschgrupper driver och utvecklar tillsammans med medlemsföretagen ett 30-tal självständiga branschorganisationer. Vi har kontakt med över 1 700 beslutsfattare på 800 medlemsföretag och tillsammans hjälps vi åt att utveckla och förbättra för svensk industri och näringsliv. Mer information finns under www.tebab.com och www.teknikforetagen.se.

Här kan du ladda ned ett fotografi på Matts Spångberg, APPLiAs branschansvarige.


Telefon

08-782 08 50

E-post

Postadress

Teknikföretagens Branschgrupper AB
Box 5510
114 85 Stockholm

Besöksadress

Storgatan 5

Matts Spångberg

Branschansvarig

+46 8 78 209 47
+46 73 078 30 72

matts.spangberg@tebab.com

Kristina Ros

Branschkoordinator

+46 8 782 09 54

kristina.ros@tebab.com