2022.09.14

APPLiA:s öppna brev till Sveriges tillträdande miljöminister

Vem som tillträder som miljöminister är i skrivande stund oklart – men vem det än blir så får denne en möjlighet till en bra start i det nya värvet genom att ha vårt öppna brev på skrivbordet redan från start.

Hårt kritiserad elektronikskatt

En insikt om att dagens hårt kritiserade elektronikskatten är kontraproduktiv och enbart bidrar till ett minskat förtroende på politikens miljöåtgärder borde ingå i den nye miljöministerns arbetsbeskrivning. Och också en tuff attityd mot Finansdepartementets hunger att håva in ökade skatteintäkter från elektronikskatten år efter år borde ingå.

APPLiA delar givetvis ambitionen att minska förekomsten av miljö- och hälsofarliga kemikalier och skriver i det öppna brevet:  ”Men en skatt som fördyrar varorna för konsumenterna, skadar näringslivet och minskar arbetstillfällen utan några miljömässiga resultat är inte rätt väg. Branschen har sedan införandet arbetat hårt för att påvisa problemen skatten medför, både för oss och för miljön. Nu behöver vi din regerings politiska stöd och engagemang”.

Läs hela det öppna brevet till miljöministern här.