2023.09.20

Ordförande: Regeringen hade fel

I förrgår publicerade Skatteverket uppgifter om deklarerad kemikalieskatt för den senast redovisade månaden juli, jämfört med juli föregående år. Det blev en väldigt intressant läsning för oss kritiker av själva skatten och de förändringar av densamma som skedde den 1 juli i år.

APPLiAs kritik till förändringen i juli kunde du läsa om här i APPLiAnytt tidigare: Sänkta skattesatser ger högre skatteuttag  – APPLiA (applia-sverige.se). Nu kan vi på basis av de publicerade verkliga siffrorna betona att regeringen hade helt fel – APPLiA och övriga kritiker hade rätt!

Avdragsrätten förändrades

Tidigare kunde leverantörerna göra skatteavdrag för så kallat reaktivt tillsatt flamskyddsmedel i elektronik. Vid halvårsskiftet i år togs denna avdragsmöjlighet bort, trots att de reaktiva flamskyddsmedlen tidigare bedömts vara den minst dåliga lösningen för ett effektivt flamskydd i elektronik, till skillnad från de additivt tillsatta flamskyddsmedlen vilka bedömdes som en sämre lösning. Incitamentet att ställa om, där det vore möjligt, försvann därmed.

Redovisningen för juli ger facit

Juli är den första månad med de nya reglerna kring avdragsmöjligheter från skatten. Därför blir jämförelsen av skatteuttaget mellan denna månad i år och förra året extra intressant eftersom det ger facit på att skatteuttaget ökar dramatiskt – trots regeringens uttalade ambition i höstbudgeten att skatteuttaget inte skulle öka på grund av förändringen i avdragsrätten.

Vad säger vårt juli-facit då?

Facit från juli visar att APPLiAs och Elektronikbranschens beräkningar innan ändringen trädde ikraft var helt korrekta. Regeringens och Finansdepartementets tjänstepersoners beräkningar inför beslutet var helt uppåt väggarna och tydligen tagna ur luften. Det visar sig nu att beslutet togs av riksdagen på helt felaktiga grunder.

Kraftig skattehöjning

För de tunga produktsegmenten tvättmaskiner och torktumlare görs i princip inga avdrag längre efter den 1 juli. Förra året var de genomsnittliga avdragen runt 40 procent och i år i princip noll procent. Det betyder att varje tvättmaskin och/eller torktumlare nu ökat i pris upp till drygt 600 kr inkl. moms när den säljs till en konsument. Motsvarande bortfall av avdragsmöjligheten för de övriga vitvarusegmenten är också betydande och framgår av tabellen ovan.

För produkter inom övrig hemelektronik där till exempel TV-apparater och skärmar ingår är situationen likvärdig. Dessa går från 50 procentigt avdrag i juli 2022 till knappa 7 procent i juli 2023.

Inflationsdrivande

Sammantaget tyder resultaten från vår granskning av juli-siffrorna på att den totala beräkningen av skatteuttaget av elektronikskatten nu kommer att öka till 2,6 miljarder kronor på årsbasis från 1,6 miljarder kronor tidigare år innan förändringen av avdragsmöjligheterna. Detta drabbar konsumenter i Sverige men inte i något annat land. Detta utan att någon miljöeffekt har uppnåtts, vilket undergräver trovärdigheten för hela den svenska miljöpolitiken.

Sänk eller avskaffa

Nu är det upp till regeringen att leva upp till sitt löfte i budgetpropositionen för 2023 där klart deklarerades att dessa ändringar inte skulle öka skatteuttaget. Som kompensation sänktes då skatten den 1 juli med otillräckliga 1,6 procent. Detta visar sig nu vara en skenmanöver – som inte på lång väg räckte till för att kompensera bortfallet av avdragsmöjligheterna. Snarare skulle en 40-50 procentig sänkning av skattesatserna varit det som skulle behövts för att regeringen skulle kunna hålla sitt löfte i budgetbeslutet.

Allra bäst vore att avskaffa denna straffskatt på vitvaror och hemelektronik och satsa helhjärtat på lagliga begränsningar av de aktuella flamskyddsmedlen på hela den europeiska inre marknaden vilket skulle ge effekt.

Text: Kent Oderud