2022.05.04

Nyrekryteringar på Severin och Gram

Peder Qwist har tillträtt som nordisk chef på hushållsapparattillverkaren Severin och ersatts av Jonas Danielsson som under april tillsattes som Sverigechef på vitvarutillverkaren Gram. Jonas Danielsson kommer närmast från Hemmy och har dessförinnan arbetat på bland annat Electrolux, Tretti.se och Samsung.

Den 2 maj gjorde Peder Qwist sin första dag som ny nordisk chef på Severin. Han kommer närmast från en tjänst som Sverigeschef på Gram men har även arbetat 11 år inom Electrolux. Peder är efterträdare till Leif Lindholm som fram till sin pension i år ansvarat för Severin Svenska AB. Nyrekryteringen innebär alltså även att ansvaret för Norge, Danmark och Finland tillfaller Peder Qwist och han kommer därmed närmast fokusera på att stärka Severins position i Norden. De nordiska länderna har tidigare drivits från Tyskland via distributörer.

Severin har de senaste åren introducerat ett antal ”Hero Products” i syfte att förstärka såväl det egna varumärket som produktkvalitet. Slowjucer, tekokare med automatisk hissfunktion och elgrillarna i serien Sevo är exempel på sådana produkter.

-Kvalitetsresan har börjat och nu ökar vi takten än mer. Sortimentet kommer krympa en aning och vi satsar i stället mer på Hero Products. Den tyska delen av vårt företag har gjort satsningar på nyrekryteringar och därmed även fått ett nytt tänk kring vårt fokus framåt. Det här är en effekt av det och vi ska därför stärka Severins nordiska profil än mer, säger Peder Qwist.

Redan under hösten planeras två stora lanseringar hos Severin vilket vi på APPLiAnytt givetvis kommer bevaka och skriva mer om.

Severin är en av Europas största tillverkare av elektriska hushållsapparater. Företaget grundades 1892 och har sitt säte i Sundern i Tyskland. Sen 2018 ägs bolaget helt av Knauf som bland annat är en global aktör inom gipsskivor.

Jonas Danielsson, GRAM

 

APPLiA