2022.06.15

Philips – Transformation & cirkularitet

Det senaste årtiondet har Royal Philips transformerats till ett ledande företag inom hälsoteknik, med fokus på att förbättra människors hälsa och möjliggöra bättre resultat genom hela hälsokedjan, från hälsosam livsstil och förebyggande, till diagnos, behandling och hemvård. Och för fyra år sedan började Philips sälja renoverade produkter.

 

Royal Philips tog ännu ett steg mot transformationen när man i september 2021 meddelade att Hillhouse Investment förvärvat Philips verksamhetsområde Domestic Appliances, för den totala summan 4,4 miljarder EUR, inklusive ett licensavtal gällande varumärket Philips för 15 år.

Målsättningen för Royal Philips är att förbättra 2,5 miljarder människors liv år 2030 (med delmålet 2 miljarder år 2025) och de är på god väg då de anger att de 2020 förbättrade 1,75 miljarder människors liv.

Philips Domestic Appliances är alltså numer ett separat företag med fokus på hushållsprodukter inom kategorierna kitchen appliances, floor care, air care, garment care och espresso.

Royal Philips omsatte 19,5 miljarder EUR 2020, fördelat på verksamhetsområdena Diagnosis & Treatment (8,2 miljarder EUR, +4 %), Connected Care (5,6 miljarder EUR, + 19 %) och Personal Health (5,4 miljarder EUR, +8 %), och i sistnämnda kategorin ingår – numer alltså ingick – Domestic Appliances, som stod för cirka 2,2 av de 5,4 miljarderna 2020.

Renoverade produkter

Om man klickar på fliken ”Hushållsprodukter” på www.philips.se (där Philips Domestic Appliances produkter återfinns) finner man rubriken ”Renoverade produkter”, där man kan köpa ett antal olika renoverade produkter från Philips. Längst ner på sidan står det att Philips år 2020 kommer ha sålt mer än 30 000 renoverade produkter – en uppdatering skulle alltså vara på sin plats – och APPLiAnytt kontaktade Philips för att få svar på om de lyckades uppnå vad de lovat.

Louise Widmark, Europeisk Sustainability Lead på Philips Domestic Appliances, svarade att de nådde målet och hade sålt fler än 30 000 renoverade produkter 2020, och berättade att Philips Domestic Appliances sedan 2018 har sålt fler än 85 000 renoverade produkter globalt (främst i Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Storbritannien, Polen och Norden) framförallt via hemsidan.

De renoverar ungefär 4 000 Domestic Appliances produkter i månaden, vilket innebär att de – förutsatt att alla renoverade produkter säljs – årligen säljer nära 50 000 renoverade produkter. Cirkularitet på riktigt alltså.

Text: Ola Larsson
Bild: Philips.se