2014.10.28

Rätt att undersöka fel

En konsument har reklamerat sin produkt vid två tidigare tillfällen, då den har reparerats för olika fel. Nu har produkten återigen gått sönder och kunden vill därför ha en ny produkt, alternativt häva köpet, åtta månader efter att varan är inköpt. Konsumenten vill inte att produkten repareras ytterligare en gång då kunden anser att han förlorat förtroendet för produkten.

Företaget hävdar att de inte fått möjlighet att undersöka produkten efter det senaste hävdade felet, och avslår därför kundens begäran om reklamation. 

ARN konstaterar att säljaren måste ges tillfälle att undersöka felet innan ställning tas om reklamationsåtgärd, då en undersökning inte kan anses innebära en väsentlig olägenhet för kunden.