2014.12.05

Rätt till bruksanvisning på svenska

En konsument köpte en produkt i butik. Inte någonstans framgick det att produkten såldes utan en svensk bruksanvisning, vilket konsumenten upptäcker när han packar upp produkten. Konsumenten vill häva köpet, då denne inte anser sig kunna förstå produktens alla fördelar och har svårt att ta till sig informationen på annat språk

Företaget har konstaterat att denna produkt normalt inte säljs på den svenska marknaden och att det därför inte finns någon bruksanvisning på svenska att tillgå. Vidare anser företaget att det är orimligt att häva köpet på grund av avsaknad av bruksanvisning, men anser att det kan vara berättigat med prisavdrag.

ARN har fastlagt att en vara skall följas av de anvisningar som behövs för dess montering, förvaring, användning och skötsel. En vara som inte innehar svensk bruksanvisning är därmed att anse som felaktig vid försäljning på den svenska marknaden. ARN anser att hävning inte är ett orimligt krav och bifaller därmed konsumentens yrkande.