2015.02.09

Rätt till ny reklamationsfrist

En konsument köper en produkt i butik. Produkten har sedan varit inne på service vid fyra tillfällen under fem år. Konsumenten vill därför häva köpet, då denne inte längre anser sig ha förtroende för produkten.

Företaget har konstaterat att denna produkt haft fyra olika typer av fel. Det första felet avhjälptes under garantitid. Fel två och tre avhjälptes under reklamationstiden. Det fel som nu uppstått efter reklamationstiden har inget med tidigare fel att göra och kunden har således inte rätt att reklamera fel i enlighet med konsumentköplagen.

ARN har fastlagt att konsument skall ha rätt till ny reklamationsfrist för att reklamera identiskt fel på en utbytt eller reparerad enhet. För alla andra fel gäller inköpsdatum. ARN avslår därmed konsumentens yrkande.