2019.04.25

Så drabbas slutkonsumenten av kemikalieskatten

Svenskt Näringsliv har intervjuat Hasse Niva, ägare av Moon Radio och grossist som han liksom slutkonsumenten drabbas hårt av kemikalieskatten.