2023.04.19

Så mycket har elektronikskatten kostat 2022

Applia släpper nu sin årliga rapport i pdf-format om hur lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik (LSKE, även kallad elektronikskatten) utvecklat sig. Skatten har funnits i fem och ett halvt år. Under denna tid har ett samlat skatteuttag av skatt på 8,5 miljarder fördyrat vitvaror, dammsugare, TV, datorer, mobiltelefoner, spelkonsoler och annan elektronisk utrustning för de svenska konsumenterna och bidragit till en ökande inflation.  

Miljöskatt? 

Skatten infördes som en “miljöskatt” under sommaren 2017, men enligt EU-regler får den nu inte kallas det då den inte har någon miljöeffekt på den produktion av elektronik som sker globalt. Skatten har varit starkt kritiserad från alla berörda branschorganisationer men också från statens egna myndigheter Skatteverket och Kemikalieinspektionen. Trots löften om att avskaffa skatten från partierna som tillsatt den nya regeringen har ännu inget hänt.   

Läs rapporten här!

Rapporten samlar all information i pdf-format om hur elektronikskatten utvecklats under 2022 och jämför med tidigare år. Rapporten ger bland annat svar på frågorna: 

  • Hur mycket elektronikskatt betalas av de olika branscherna? 
  • Vilken bransch betalar mest? 
  • Ändras skatteavdragen över tid? 
  • Fungerar skatteuppbörden för utländska aktörer? 
  • Hur kommer skatteuttaget att utvecklas framöver? 

Rapporten visar att Skatteverket erhållit inbetalningar för elektronikskatten under 2022 som ligger några procent lägre (-5%) än skatteintäkterna föregående år. Se vågskålarna här nedan:  

Den marginella nedgången av skatteintäkterna mellan 2022 och 2021 beror på att indexuppräkningen vid årsskiftet 21/22 var relativt låg (<2%) i kombination med att försäljningen av de skattebelagda produkterna har uppvisat en rätt kraftig nedgång under året. För vitvaror (MDA) ligger denna tillbakagång av försäljningen på ca 10 procent.  

Rapporten berättar vidare att kraftiga höjningar av skatteuttaget förväntas under 2023 – dels genom att den genomförda indexuppräkningen följer inflationen och därför landade på hela nio procent från årsstarten. Och dels för att avdragsmöjligheterna inom LSKE begränsas kraftigt från den 1 juli 2023.  

Läs hela rapporten här!

/Kent Oderud