2023.05.24

Sänkta skattesatser ger högre skatteuttag 

Det här är en argumenterande text från Applias ordförande Kent Oderud med syfte att påverka. 


Hör och häpna – taket för elektronikskattens skattebelopp per produkt sänks med 1,6 procent per den 1 juli i år. Detta för att kompensera för de övriga förändringarna av avdragsrätten som sker vid samma datum. Men sker någon kompensation överhuvudtaget genom denna sänkning? 

Kronor  Skattesats 2022  Skattesats 1 jan  Skattesats fr 1 juli 
Tak, kr/produkt  457  497  489 
Vitvaror kr/kg  11  12  11 
Övrig elektronik kr/kg  166  181  160

Taket, det vill säga maximal skatt för en produkt som då måste väga drygt 44 kg och däröver, vilket de flesta vitvaror gör, sänks från 497 kr till 489 kr. Notera dock att detta ändå är en kraftig höjning mot 2022 års tak på 457 kr. 

För övrig elektronik räcker det att produkten väger 3 kg för att taket ska nås. De vikter som gäller är produkternas nettovikter utan emballage men med eventuella tillbehör, som samlevereras, inkluderade i vikten.  

Avdragen för reaktivt tillsatta ämnen försvinner   

De övriga förändringarna av elektronikskatten som riksdagen beslutat om till den 1 juli i år rör inskränkning av möjligheterna till avdrag för de skattepliktiga produkterna. De tidigare möjliga avdragen för reaktivt tillsatta flamskyddsmedel försvinner vid detta datum. Nu är det bara själva förekomsten av klor, brom och/eller fosfor som avgör skattebeläggningen. Oavsett om det rör sig om additivt eller reaktivt tillsatta flamskyddsmedel.

Reaktivt tillsatt flamskydd bedöms som en miljömässigt bättre lösning och var därför avdragsberättigade redan från 2017 då skatten infördes i Sverige. Nu är det slut med det. 

Detta innebär att nästan alla möjligheter till avdrag försvinner från den 1 juli. För vitvaror betyder detta att nära nog alla avdrag försvinner, det vill säga de tidigare 50 procent avdragen blir 0 procent (dvs 100 procent skatt), och de få 90-procentiga avdragen blir som högst 50 procent eller 0 procent. Detta då avdragen i stort hittills baserats på reaktivt tillsatt medel.  

1,6 miljarder blir 2,6 miljarder 

Regeringen har i budgetpropositionen för 2023 klart deklarerat att dessa ändringar inte ska öka skatteuttaget. Sänkningen med 1,6 procent av skattens takavgift skulle garantera detta. Men, så är definitivt inte fallet. I stället har vi tillsammans med övriga skattepliktiga branscher beräknat att det nya skatteutfallet ökar från 1,6 miljarder från 2022 till 2,6 miljarder på årsbasis framöver. Vi samarbetar med flera branschorgan för att få till stånd en ändring på detta och jag citerar våra kollegor inom Elektronikbranschen, som beskriver situationen på ett bra sätt på sin hemsida:  

Våra möten med tjänstemän på Regeringskansliet har visat att konsekvensutredningen till budgetförslaget inte gjorts på korrekt sätt, vilket resulterat i denna grova missbedömning. Varken Skatteverket eller Tullverket har kunnat leverera någon statistik över hur stor andel som påverkas av ändringarna och ingen dialog har förts med branschens företag för att få fakta.”  

Skatteverkets officiella information om förändringarna i skatten från den 1:a juli hittar du här.

Kompensationen närmast löjeväckande         

Slutsatserna är nu att kompensationen av skattesatserna den 1 juli är närmast löjeväckande och att regeringen inte levererar på sina löften att avskaffa elektronikskatten. Skatteintäkterna är tydligen viktigare än en trovärdig miljöpolitik.  

  • Miljöeffekten har uteblivit  
  • Regeringen levererar inte 
  • Sveriges konsumenter betalar  

Elektronikskatten är inte bara skadlig för branschen och Sveriges konsumenter, utan är också ett exempel på politisk greenwashing som bidrar till att undergräva förtroendet för den svenska miljöpolitiken. En skadlig svensk särbeskattning som inte ger den miljönytta den syftar till måste avskaffas.  

Kent Oderud, ordförande APPLiA Sverige