2023.09.20

Skrota elektronikskatten och börja jobba europeiskt istället! 

Det här är en argumenterande text från Applias ordförande Kent Oderud med syfte att påverka. 


Regeringen avser att presentera en klimatpolitisk handlingsplan i slutet av året. En pågående utredning under John Hassler ska vara underlag till planen och den utredningen ska presenteras i mitten av oktober i år. Handlingsplanen ska sedan presenteras varje år, så min gissning är att den kommer att presenteras av klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari någon gång i slutet av detta år.  

Ett ofta förbisett område inom klimatpolitiken är lagarna som berör farliga kemikalier som riskerar att orsaka skada för miljö, klimat och människor. Detta hör givetvis hemma i en miljöpolitisk handlingsplan.  

Ett APPLiA-PM om elektronikskatten  

APPLiA har nu sammanställt ett PM där vi pekar på de väl dokumenterade brister elektronikskatten, även kallad kemikalieskatten, har som styrmedel för miljö- och klimat. Det är ett viktigt inspel till regeringens arbete med den klimatpolitiska handlingsplanen. Detta PM innehåller också rubriker såsom ”Alternativ till nationell kemikalieskatt” och ”Hur kan regeringen förbättra klimatarbetet gällande kemikalier” – med handfasta tips om hur regeringen kan avskaffa elektronikskatten/kemikalieskatten till förmån för regleringar som faktiskt minskar förekomsten av miljö- och hälsofarliga kemikalier i hushållen.   

Plastpåseskatten men inte elektronikskatten   

Regeringen aviserade nu i höstbudgeten att plastpåseskatten skall avskaffas från november nästa år. Plastpåseskatten är en skatt som fungerat enligt sin målsättning: vi svenskar har kraftigt minskat bruket av nya plastkassar och ligger nu med en förbrukning av ca 17 påsar per person och år långt under EU:s riktvärde på 40 plastkassar per år. Denna effektiva skatt avskaffas. Men elektronikskatten, som utredning efter utredning dömt ut som verkningslös, den får vara kvar. Dessutom har skatteuttaget ökat med ytterligare en miljard från den 1 juli i år, när avdragsmöjligheterna för reaktivt tillsatta flamskyddsmedel, som bedömts miljömässigt bättre, togs bort för att förenkla för Skatte- och Tullverk!      

En bra handlingsplan lyfter blicken 

Regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplan öppnar nu en möjlighet att stärka det internationella arbetet Sverige borde göra för att minska förekomsten av farliga kemikalier och samtidigt minska de negativa konsekvenser som elektronikskatten orsakar. Avskaffa elektronikskatten och börja nu jobba hårt europeisk istället! 

Sprid detta PM 

APPLiA sprider budskapet om att ersätta elektronikskatten och detta PM till alla våra politiska- och påverkande kontakter. Läs nu vårt konstruktiva PM du också och sprid det till dina egna politiska kontakter. Klicka här.  

Kent Oderud, ordförande APPLiA Sverige