2022.03.16

Smarta hem – konsumenter väljer fristående produkter snarare än system

Konsumenters starka preferens för att börja med fristående enheter har viktiga konsekvenser för försäljningskanaler som tenderar att fokusera på system, enligt analysföretaget Interpret.

 

Interprets undersökning Smart Home Matrix (Volume 3): Consumer Purchase Journey ställer frågor kring ordningen för köpta smarta hemenheter, tiden mellan köpen och kanalerna som används för första, andra och efterföljande köp.

Undersökningen, som genomförs varje kvartal i USA och där Interpret ställer frågor till 9 000 personer i åldrarna 18-55 år, visar att en tredjedel av konsumenterna är lojala mot sin första kanal och fortsätter att handla där. En tredjedel köper från flera kanaler, främst för att hitta bästa pris, följt av anledningen att hitta ett större urval av produkter.

”Trots explosionen av smarta hemprodukter som säljs via detaljhandeln och onlinekanaler, fortsätter leverantörer av hemsäkerhetslösningar att publicera starka resultat, vilket bevisar att konsumenter har en stark aptit på smarta hemprodukter som säljs i en mängd olika former, priser och paket. Frågan att besvara är om köpare av fristående smarta produkter med tiden kommer att ha en starkare önskan att deras produkter skall bli system”, säger Stuart Sikes, senior vice president på Interpret.

Mer än hälften av ägare av smarta hemenheter i USA köpte sin första smarta hemprodukt för mindre än tre år sedan, enligt Interpret. Endast 12 procent av köparna startade processen med avsikten att köpa ett system, medan de allra flesta tog första steget till ett smart hem genom att prova en eller flera fristående smarta hemenheter.

Detta bekräftar att detaljhandel och online-kanaler håller på att bli lika viktiga, eller viktigare, för tillverkare av smarta hemenheter före traditionella kanaler för hemsäkerhet, systemintegration och internetleverantörer.

 

Uthyrning av smarta hemprodukter

En annan undersökning, från Rent.com baserad på frågor till 1 546 personer, visar att 82 procent av de tillfrågade vill ha minst en smart hemprodukt i sitt hem, men 49 procent har ingen.

Av de 51 procent som har smarta hemprodukter i sitt hem har 21 procent en produkt, 12 procent har två produkter, 7 procent har tre produkter, 5 procent har fyra produkter och 2 procent har fem produkter eller fler.

Den vanligaste smarta hemprodukten är någon form av röststyrning där hälften av de som hyr har minst en. På andra plats kommer en smart hushållsprodukt som 41 procent av de som hyr anger att de har. På tredje plats, med 36 procents ägarandel, kom smart belysning.

Ola Larsson