2022.03.30

Teknologi som tacklar matsvinnet

I konferenssessionen Tackling Food Waste With Technology på CES 2022 talade Vonnie Estes, Vice President Innovation at International Fresh Produce Association, med Tim West, Spencer Martin och Dr. Aidan Mouat om hur teknologi kan hjälpa till att minska matsvinnet, i lantbruket såväl som i butiken och hemmet.

Dr. Aidan Mouat (tredje från vänster i bild), Hazel Technologies Inc, presenterade sig och sitt företag genom att förklara att de säljer produkter för att förebygga matsvinn, i form av aktiva förpackningsmaterial som efter en viss tid kan släppa ut ingredienser i form av ånga i matvaruprodukternas lagringsatmosfär, så utan att behöva tillsätta kemikalier till maten och utan att behöva byta förpackning tredubblar man hållbarheten.

Spencer Martin (andra från vänster), CEO and Cofounder at Clew, berättade att de tillverkar en hushållsprodukt – stor som en brödrost – som på en till två timmar maler, värmer och torkar nästan alla typer av matavfall (inklusive avokadokärnor, ben och kaffefilter) till en förelöpare till kompost som kan regenerera jord.

Tim West (längst till vänster), President at True West Ventures LLC, är en Slow Food-kock som blivit social entreprenör. Tim grundade True West Ventures, LLC som en konsult- och upplevelsebaserad, pedagogisk designbyrå som specialiserat sig på att underlätta samtal om framtiden för mat, matsystem, matentreprenörskap och matkultur.

En tredjedel av all mat går till spillo

Tim West berättade att enligt ReFED blir en tredjedel av all mat som produceras i hela världen matsvinn. ReFED är en nationell, ideell organisation som arbetar för att stoppa matförluster och matsvinn i det amerikanska matsystemet, och enligt dem blev 35 procent av all mat i USA osåld eller oäten 2019, vilket motsvarar ett värde av drygt 400 miljarder dollar.

Tim förklarade vidare att frukt och grönsaker utgör 45 procent av matsvinnet, medan 99 procent av de statliga subventionerna i USA går till produktion av majs, vete och soja (som används för att ta fram processade livsmedel) medan endast 1 procent går till produktion av specialgrödor – som inkluderar frukt och grönsaker.

”Majs, vete och soja leder till diabetes, hjärtfel och fetma. Det här är en helt annan nivå av svinn, som vi inte ens tittar på”, sade Tim West.

”Om matsvinn var ett land skulle det vara nr 3 – efter USA och Kina – vad gäller koldioxidutsläpp, där matsvinn står för 8 procent globalt. Det är det största enskilda utsläppsproblemet idag som är lösbart”, sade Dr. Aidan Mouat.

”Konsumenter står för ungefär 39 procent av matsvinnet, och i USA hamnar matvaror för 450-1300 dollar per år och person i soporna. Det är dåligt för både plånboken och miljön”, sade Spencer Martin.

Produktion, leverans och växtförädling

När det gäller produktionen av mat uppstår det ibland problem när något händer på marknaden globalt, vilket till exempel kan leda till att det plötsligt blir dyrare att skörda än vad vad intäkterna skulle bli om man skördar. Men att mata världen är idag inte ett problem när det gäller produktionen, det är snarare ett problem vad gäller leveranskedjan.

Ett exempel på att det finns saker att göra som kan bidra till att minska riskerna är växtförädling med hjälp av olika teknologier.

Vonnie Estes förklarade att brocolli växer så att man normalt sett måste skörda fem gånger, och det är inte ovanligt att lantbruken struntar i de två sista skördarna – med matsvinn som följd. Med växtförädling kan man göra så att man endast behöver skörda två gånger.

En lösning på hur man skulle kunna minska det globala matsvinnet avsevärt är att decentralisera produktionen, att alltså istället lokalisera den, vilket skulle minska leveransproblemen – och det börjar hända saker inom detta område, till exempel butiker som börjar odla frukt och grönt själva, med hjälp av olika tekniska lösningar för detta.

Ola Larsson