2022.02.16

Teknologitrender att bevaka

Det finns flera globala teknologitrender att bevaka. Därtill ett par elefanter i rummet branschaktörer söker lösning på. Förhoppningsvis är pandemin över för denna gång, men om en ny global kris kommer ska vi stå bättre rustade. Här får du sammanfattningen!

 

Smarta hushållsprodukter ökade i USA med 26 procent i värde 2021 jämfört med föregående år, då ökningen var 19 procent jämfört med året dessförinnan. När det gäller produkter för det smarta hemmet är det tydligt att de konsumenter som köper en produkt ofta köper två eller tre produkter till, berättade Steve Koenig, Vice President Market Research på Consumer Electronics Association, under sin presentation ”Trends to Watch” på CES 2022, där han även förklarade att efterfrågan på teknologi är fortsatt stark.

Mjukvara & tjänster växer snabbare än hårdvara
Globalt ökade försäljningen av teknologiprodukter under Q1 2021 med 30 procent, under Q2 2021 med 22 procent och under Q3 2021 med 5 procent, och motsvarande siffror för Västeuropa var 23, 24 och 4 procent. I USA ökade försäljningen 2021 med 9,6 procent i värde, och mjukvara/tjänster stod för ungefär en fjärdedel av omsättningen medan hårdvaran stod för tre fjärdedelar. Mjukvara/tjänster ökade dock något mer än hårdvara – 11,4 procent respektive 9 procent – och det är en trend som håller i sig, då prognosen för innevarande år är att mjukvara/tjänster kommer öka med 6 procent medan hårdvara spås öka med 1,8 procent.

Premiumprodukter ökar mest
Steve Koenig berättade att polarisering är en trend vi sett i tio år, men att den nu tagit fart på allvar. Under de tre första kvartalen av 2021 ökade premiumvarumärken inom teknologiprodukter globalt med 40 procent, medan standardvarumärken ökade med 10 procent. Tittar man på EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) är trenden inte riktigt lika kraftig, då premiumvarumärken inom detta område ökade med 27 procent och standardvarumärken med 16 procent.


Elefanterna i rummet
De två elefanterna i rummet talades det också om. Den ena var fraktprisernas utveckling under pandemin, som nästan ökat med faktorn tio. Innan pandemin kostade det ungefär 2000 dollar att frakta en 40-fots container, och i höstas var priserna närmare 20 000 dollar. Sedan dess har priserna gått ner en smula, med ungefär tio procent, men ligger fortfarande mycket högt.

Den andra elefanten i rummet är halvledarbristen, vilket illustrerades av en bild på ett stort antal pickup trucks som stod still på en speedwaybana i väntan på halvledare. Steve Koenig berättade att ledtiden när det gäller halvledare gått från knappt två månader till drygt sex månader, vilket givetvis slår hårt mot många företag i hela världen. Steve sade att det finns två lösningar på detta problem – en kortsiktig och en långsiktig.

Den kortsiktiga lösningen är att öka produktionen i fabrikerna genom att införa fler skift, så att fabrikerna aldrig står still – om de skulle råka göra det. Den lösningen är ungefär som att skyffla sand mot tidvattnet…

Den långsiktiga lösningen är att bygga fler halvledarfabriker, och det är precis vad Intel, Samsung med flera håller på med. Intel investerar närmare hundra miljarder dollar i fyra nya fabriker (två i USA och två i Europa) och Samsung investerar ännu mer (bland annat i en ny fabrik i USA) med ambitionen att bli ledande inom halvledarproduktion. En halvledarfabrik är dock inget man smäller upp på en kafferast, utan det tar två till tre år från start till mål. Idag byggs tre av fyra halvledare i östra Asien, och en tanke med dessa pågående investeringar är att ändra det förhållandet, för att minska sårbarheten vid en mängd olika framtida scenarion…


5G & AI
Avslutningsvis nämndes att i början av Q2 i år spikas ett antal standardprotokoll för 5G av 3GPP (3rd Generation Partnership Project, som är en samarbetsorganisation inom telekommunikation) som publicerade första versionerna av 5G-standarden redan 2018. Detta förväntas bli startskottet för industriella IoT-applikationer. 5G är den första trådlösa standarden som så att säga leds av företag och inte konsumenter.

Hand i hand med 5G kan man säga att AI går, och inom detta område exemplifierades transformativa AI-applikationer med John Deeres ”See & Spray”, vilket innebär att man med hjälp av AI letar upp ogräs och besprutar det, istället för att bespruta hela fältet. Bättre för miljön och bra för bonden.

I en undersökning i december ifjol (CTA Artificial Intelligence: Consumer Sentiment 2021) tog Consumer Technology Association reda på vad konsumenter är villiga att låta AI sköta åt dem. På andra plats (med 77 procent av de svarande positiva) hamnade ”städa hemmet” och på sjätte plats (med 63 procent av de svarande positiva) hamnade ”laga mat”.

Ola Larsson