2022.12.13

The buzz-word för 2022 är ÅTERSTART

Jag tror alla av oss känner att 2022 var ett år fyllt med ’återstarter’ efter flera års pandemi-hantering. Året började med en återstart av CES-mässan i Las Vegas, som lyckades med att ordna en fungerande hybrid-mässa för alla internationella intressenter av vitvaror och hemelektronik. I Sverige återstartade NORD-BYGG en fysisk mässa i Älvsjö i april med flera av APPLiA:s medlemsföretag som utställare och mängder av glada besökare.

Därefter drog ELON stora skaror butikspersonal från hela Norden till Örebro för besök hos ELON Expo som anordnades mellan 31 maj och den 3 juni. Mässåret kröntes sedan av en fullt återstartad IFA-mässa i Berlin den 2-6 september med stora besökskaror i en internationell miljö i curry-wurstens huvudstad.

Alla dessa mässor har haft ett större inslag av digitala möten än tidigare, som går att följa på distans. det är väl den inte helt oväsentliga lärdom vi alla tagit med oss av pandemi-åren.

Fler återstarter

Men det återstartades inte bara på mässfronten. Medlemsföretagen bidrog också till en efterlängtad återstart av större kundträffar och storslagna produktpresentationer. Många minns till exempel Smegs storslagna introduktion av sin nya Galileio-serie inbyggnadsugnar på Fotografiska Muséet i Stockholm den 31 mars.

Även Tullverket verkar ha fått en återstart när de under några septemberveckor kraftigt ökade sina insatser för att stoppa utförsel av sådant som kallas miljöfarligt avfall – till exempel uttjänta kompressorer, vitvaror och hemelektronik. APPLiAnytt kunde tidigare berätta om denna insats  Uttjänta hushållsmaskiner  – exporteras olagligt – APPLiA   och konstaterade då att Tullen är dubbelt så effektiv i år att stoppa dessa illegala utforslar till främst afrikanska och asiatiska länder än tidigare år. Då vi i Sverige har väldigt mycket bättre system för att återvinna dessa uttjänta varor, så är det fortsatt viktigt för Tullverket att ’köra hårt’ och stänga hålen i gränsen vid otillåten utförsel!

Återstart inom juridiken

Inom det juridiska området så har också nya lagar tillkommit under året med relevans för branschen. Den nya Konsumentköplagen / KKL) som började gälla från 1 maj innebar ett ökat åtagande när det gäller bevisbördan för säljaren att ta hänsyn till vid reklamationer. APPLiA har justerat branschbestämmelserna därefter och de nya texterna behandlas just nu hos Konsumentverket för att kunna presenteras till fullo härnäst. Läs mer här:

Den 25 juli fick Energimyndigheten ökat lagstöd för förstärkt tillsyn av EcoDesign-direktivet bland företagen. De har nu som kontrollmyndighet större möjligheter att genomföra praktisk tillsyn ute hos företag och säljare. Detta för att kunna förhindra att undermåliga produkter från oseriösa aktörer får spridning på marknaden.

Energibesparing återstart

Då energiprischockerna blixtrat till flera gånger under året, så är det väl inte överraskande att just tips och råd om energibesparingar stått som spön i backen! Energimyndigheten har gått ut med en bred nationell kampanj för att få oss alla att spara på energi – ”varje watt räknas” – och media fylls med allehanda tips om hur man kan dra ner på sin el-förbrukningen. Och regeringen höll pressträff i förra veckan om att inskärpa allvaret i situationen.

Intresset för Energimärkningen för vitvaror och andra produkter har därför ’återstartat’ och rönt ett allt större intresse vid inköpstillfället. Frågor om energiförbrukningen är de som oftast ställs av kunder i butikerna när det gäller nyköp av vitvaror. Alla vet att till exempel nya kyl och frysskåp har en betydligt lägre energiförbrukning än de äldre som skall bytas därhemma och kan därför utgöra en viktig komponent i kW-jakten ute i hushållen och nu vill kunderna vara säkra på att få de produkterna som uppvisar bäst energi-värden.

Har politiken också nystartat?

Vi såg en möjlig nystart kring de politiska frågorna som varit hetast för branschen under 2022, dvs. frågan om elektronikskatten. Innan den nya regeringen ens hade tillträtt så röstade riksdagen NEJ till ytterligare årsvisa höjningar av elektronikskatten med en överindexering på 2 procent. Hoppet steg därför och man kunde ana en vilja att slopa denna verkningslösa skatt helt och hållet hos de nytillträdda politikerna. Men nej då. I stället så kom det ut från Tidö Slott ett gammalt återuppväckt förslag från den förra S- och MP-regeringen, som nu kommer att i stället förändra systemet för elektronikskatten i grunden.

Förslaget innebär att från 1 juli 2023 tas ingen hänsyn i fortsättningen till HUR flamskyddsmedlet i elektronik etcetera har tillsatts (additivt eller reaktivt). Detta trots att vetenskapen föredrar de reaktivt tillsatta substanserna, som ger en mindre risk i hemmen än de additivt tillsatta. Ändringen är bra för de myndigheter som skall bedriva kontroll (Skatteverk och Tullverk) MEN i och med att avdragsrätten för de reaktivt tillsatta flamskyddsmedlen nu försvinner och så höjs skatteuttaget de facto för leverantörer och lagerhållare väsentligt.

Återstart för ökat skatteuttag

APPLiA kalkylerar med att inbetalningarna till elektronikskatten därmed kommer att öka med i storleksordningen över 300 miljoner kronor för enbart vitvarusegmentet. Därtill kommer IT, TV, Spel, mobiltelefoner etc. där situationen är likartad.  Det motsvarar en ökning av skatteuttaget med hela 50 procent på årsbasis – och det är inte OK. Skatten är fortfarande kontraproduktiv för miljöarbetet och måste ersättas av verkliga åtgärder som kan ge effekt inom hela EU-området. Och dessutom påstår regeringen i förslaget att denna ’förändring av skatten inte skall innebära ett ökat skatteuttag’. Men det gör den – med över 50 procent – som ger inflationen en boost!

Sällanköpshandeln 2023 – återstart?

Konsumenterna blir mer återhållsamma 2023 med sin konsumtion spår de flesta. Och tyvärr ser det därför inte ut som om sällanköpshandeln kommer att återstartas i stor stil under nästa år. Handelns Utredningsinstitut (HUI) justerar nämligen ner sin prognos för sällanköpshandeln 2023. Från en tidigare nolltillväxt till nu minus tre procent i löpande priser. Under 2024 ser läget ut att stabiliseras något i form av en nolltillväxt enligt prognosen.

I ett pressmeddelande från HUI kommenterar Emma Hernell, VD på HUI Research detta:

– Försäljningsutvecklingen förväntas minska mest i kapitalintensiva branscher kopplade till hemmet där räntehöjningar får störst effekt på konsumtionen, exempelvis byggvaruhandeln, möbel- och heminredningshandeln samt elektronikhandeln.

Så det är bara att bita ihop och se framåt – 2022 är snart historia och 2023 kommer att fyllas av delvis nya buzz-words. Ändå finns det möjlighet att ordet ’återstart’ kommer att leva kvar – men då i betydelsen att ekonomin förhoppningsvis vänder uppåt igen! ”To be continued”, som de säger i TV-serie-branschen!

Kent Oderud, ordförande Applia