2022.10.17

Tvätta utan tvättmedel – ett möjligt nästa steg

Att tvätta med avjoniserat vatten, och inte använda något tvättmedel alls, är något som för närvarande testas i ett antal tvättstugor runt om i landet. Men tvätteffekten är omdiskuterad. 

Hyresgästerna i två höghus i bostadsområdet Nydala i Malmö blev först i världen att tvätta med avjoniserat kallvatten och utan tvättmedel 2016. Det var då Malmös kommunala bostadsbolag MKB med totalt 26 000 lägenheter installerade en anläggning för att filtrera och avjonisera vattnet i en av sina drygt 700 tvättstugor.

– Inget mer köp av tvättmedel och sköljmedel och dessutom tvättar maskinerna med kallvatten. Detta är något som vi är först i världen med att erbjuda, sade Magnus Röman, projektledare på MKB Fastighets AB, när pilotprojektet startades.

Efter att ha testat i ett år meddelade MKB i oktober 2017 att pilotprojektet med tvätt i kallvatten utan tvättmedel och sköljmedel har varit framgångsrikt.

– Det krävs mod att testa nya lösningar och för att möta utmaningen med klimatförändringarna behövs verkligen nytänkande. Den minskade energianvändningen i den aktuella tvättstugan är så pass intressant att vi har valt att utöka projektet, sade Jenny Holmquist, miljöstrateg på MKB Fastighets AB.

MKB förklarar att tekniken som används tvättar rent med hjälp av avjoniserat vatten, och skriver att när vattnet kommer i kontakt med textilerna i tvättmaskinen bryts jonbindningen mellan fibrerna och smutsen, därefter sköljs smutspartiklarna ut med sköljvattnet vilket leder till att textilerna blir rena. Tekniken anges fungera lika bra i kallt vatten som i varmt.

För att fortsätta testa och utvärdera tekniken implementerade MKB en uppdaterad version av tekniken i ytterligare en tvättstuga på Rönnen Student.

Fungerar det eller inte?

Tekniken som används för avjoniseringen av vattnet vann Malmö Clean Tech City Award 2016 och är framtagen av företaget Swatab, som 2019 hade ett trettiotal utrustningar utplacerade i Sverige.

Metoden att tvätta utan tvättmedel har dock blivit kritiserad, bland annat av Ulf Ellervik, professor i kemi vid Lunds universitet, som menar att ultrarent, avjoniserat vatten inte har några andra egenskaper än vanligt kranvatten och alltså inte kan lösa fett.

2019 uppmärksammade forskaren David Wensbo Posaric att HSB:s hyresgäster på Rinkebysvängen protesterat i över ett halvår mot de nyrenoverade tvättstugorna, med tvättmaskiner som tvättar med avjoniserat vatten. Wensbo Posaric menar att tvätt med avjoniserat vatten liknar ”självbedrägeri”.

Mats Marklund, VD på Swatab, blev i samband med kritiken från hyresgästerna på Rinkebysvängen förvånad eftersom företaget kört massor med tester då man jämför deras tvättmaskiner med tvättmaskiner som använder tvättmedel, och han sade att de fått mycket bra tvättresultat – inte bättre resultat utan på samma nivå som vanliga tvättmaskiner.

När nyhetsbyrån Järva frågade Mats Marklund om det gjorts vetenskapliga tester av metoden svarade han att företaget inte bedrivit grundforskning utan bevisat att det i praktiken fungerar. Tekniken har vuxit fram från fasadtvätt där avjoniserat vatten används.

Det råder alltså delade meningar om metoden fungerar eller inte, och framtiden får utvisa om detta, på många sätt miljövänliga, sätt att tvätta slår igenom på allvar eller inte.

Om det skulle bli en stor framgång och vedertagen praxis i tvättstugor ligger det nära till hands att gissa att tekniken kommer utvecklas vidare för att på sikt dyka upp även i hemmens tvättrum.

Text: Ola Larsson