2022.10.17

Tvättmaskiner – en produktgrupp där utvecklingen går snabbt

När energimärkningen för tvättmaskiner ändrades i mars 2021 blev en tvättmaskin som varit märkt med A+++ i stället märkt med C. Några tvättmaskiner som klarade produktmärkningen A eller B fanns då inte på marknaden. Men teknikutvecklingen går fort och nu finns tvättmaskiner med allra högsta energimärkning tillgängliga.

Tanken var att energimärkningens nya skala A-G skulle vara aktuell i tio år, innan den eventuellt skulle behöva uppdateras igen. När det gäller tvättmaskiner tog det knappt ett år innan de mest energisnåla maskinerna på marknaden uppnått kraven för att bli A-klassade. Det visar på hastigheten i vår tids tekniska utveckling men också leverantörernas satsningar och ambitioner om att förbättra sina produkter. Därtill är energimärkning A en lättbegriplig symbol ur marknadsföringssynpunkt.

Idag erbjuder i princip samtliga leverantörer på marknaden tvättmaskiner med högsta energimärkning och eftersom produktutvecklingen kontinuerligt fortsätter kommer det framöver lanseras modeller som drar än mindre energi än vad märkningen A kräver. Ett exempel är de tvättmaskiner Electrolux visade på IFA 2022, som lanseras våren 2023. Företaget kallar dem A -30 eftersom de förbrukar 30 procent mindre energi än vad som krävs för att märkas med A.

Ett annat exempel på snabb produktutveckling är Miele som i snitt minskat energiförbrukningen på sina tvättmaskiner med 72 procent de senaste 20 åren. De flesta av deras tvättmaskiner går dessutom att ansluta till varmvatten vilket kan spara ännu mer energi, beroende på hur vattnet värms upp.


Funktion och finess

Även vattenförbrukningen är en viktig del som minskat med åren, om än inte med lika höga procenttal som energin men med i snitt runt 20-25 procent över en 20-årsperiod. De senaste åren har dessutom ett antal nya funktioner tillkommit, som inte funnits tidigare. Ett exempel är olika system för att undvika att använda för mycket tvättmedel. Det finns idag maskiner som med hjälp av olika sensorer känner av hur mycket tvätt som stoppats i maskinen och hur smutsig den är och därefter anger maskinen vilken dosering som ska till. De allra flesta leverantörer erbjuder dessutom tvättmaskiner med autodosering där konsumenten fyller tvättmedel för cirka 20-30 tvättar åt gången och maskinen doserar därefter själv.

Miele anger att deras autodoseringssystem TwinDos, som automatiskt i två faser portionerar ut två olika sorters tvättmedel, innebär att du spar upp till 30 procent tvättmedel. Miele har dessutom berättat att deras uppkopplade tvättmaskiner från 2023 kommer vara försedda med en konsumtionspanel, en ny funktion i Miele-appen som informerar användarna om den faktiska mängden vatten och el som förbrukas i ett program när det är klart.

Den djupare analysen av data är enkel och koncis och jämför till exempel medelvärden för alla använda tvättprogram, och användaren kan enkelt se till exempel att tvättprogrammet Eco 40-60 förbrukar betydligt mindre energi än tvättprogrammet Cotton 40 eller 60. Konsumtionspanelen visar också hur ofta ett program har körts varje vecka, månad eller år, samt hur många tvättcykler tvättmaskinen genomfört totalt.

En annan funktion är mikrofiberfilter för att minska utsläpp av mikroplast i vattnet, och Grundig var först ut när de i våras lanserade en tvättmaskin med FiberCatcher-tekniken, som enligt företaget minskar föroreningen av avloppsvattnet med mikrofibrer med upp till 90 procent.

I våras lanserade också Electrolux ett mikroplastfilter, som inte är inbyggt i en tvättmaskin utan en produkt som borde kunna anslutas till i princip vilken tvättmaskin som helst (Electrolux anger att det kan användas med vilken Electrolux, AEG eller Husqvarna tvättmaskin som helst) för att minska mängden mikroplastfibrer som går ut i tvättmaskinens avloppsvatten. Electrolux mikroplastfilter, som monteras på väggen vid tvättmaskinen, anges fånga upp till 90 procent av alla mikroplastfibrer som släpps ut ur syntetiska kläder vid tvätt.

Samsung har alldeles nyligen lanserat sin nya AI-tvättserie, utvecklad tillsammans med Patagonia, som är försedd med lösningar för att både minska energiförbrukningen och frigörandet av mikroplaster från kläder. Samsung anger att med hjälp av filterteknik minskar maskinen mikroplast som följer med i avloppet från kläder som tvättas i maskinen med upp till 54 procent.

Text: Ola Larsson