2022.03.16

Uppföljning av elektronikskatten – del 1

APPLiAnytt fortsätter vår skärskådning av den hårt kritiserade Elektronikskatten (LSKE) och kan nu presentera hur statskassan stärkts av 1,7 miljarder extra skatteintäkter från de berörda branscherna under 2021 – en ökning på 3 procent gentemot 2020 – utan att miljönyttan påvisbart påverkat.

 

APPLiAnytt följer upp hur Elektronikskatten påverkat vår bransch och de andra berörda branscherna när det gäller de ekonomiska faktorerna såsom inbetalning av skatt och avdrag av skatten under det gångna året.

 

Vitvaror betalar mest: 647 milj kronor (+moms)

Vitvaror inklusive dammsugare är som vanligt den största inbetalaren av elektronikskatt med hela 647 miljoner kronor, vilket är knappt 40 procent av de totala skatteinbetalningarna enligt Lagen om Skatt på Kemikalier i viss Elektronik (LSKE). Näst högsta inbetalningarna kommer från TV-produkter som står för 24 procent av skatteinbetalningarna 2021.

Moms tillkommer

Observera att även 25 procents moms tillkommer på elektronikskatten då den kommer ut som en del av produktpriset till konsument. Enligt våra beräkningar skulle vitvaror stå för drygt 800 miljoner kronor extra till statskassan.

Tillbakablick

Elektronikskatten infördes i augusti 2017 och sedan dess har skattesatserna höjts med KPI-index vid varje årsskifte. Därutöver höjdes LSKE-skatten med hela 40 procent i augusti 2019. Denna extraordinära höjning slog igenom fullt ut år 2020. Detta har inneburit att de totala skatteintäkterna över tid har varit:

2018: 1,346 miljarder inbetald LSKE
2019: 1,343 miljarder
2020: 1,671 miljarder (+24%)
2021: 1,722 miljarder (+ 3%)

Förra året inbetalades 1,7 miljarder till Skatteverket, en ökning på 3 procent. Då ska vi komma ihåg att försäljningsökningen på marknaden var cirka 8 procent OCH att utländsk e-handel också är skatteskyldig fullt ut från år 2021. Hur har då avdragsbilden ändrats?

 

Telefon har högst avdragsprocent (51%)

Avdragsprocenten beräknas mellan bruttoskatt (den skatt som skulle betalats om inga avdrag skett) och nettoskatt (den skatt som slutligen inbetalats efter 50- och 90-procentiga avdrag).

Telefon är det kategori som har allra högst avdragsprocent, mest på grund av att denna kategoris 90-procentsavdrag är 37 procent av dess bruttoskatt! Motsvarande procentsats för TV-kategorin är 10 procent.

Vitvaror har den lägsta avdragsprocenten (34 procent) under 2021.

Förändringar av avdragsprocenten

Vitvaror med den lägsta absoluta avdragsprocenten uppvisar dock den största ökningen under året; från 29 procent 2020 till 34 procent under förra året. Så här ser samtliga förändringar gentemot 2020 ut:

Avdragsprocenten ökar för:
Vitvaror, 29% till 34%
Dator, från 48% till 49%
Telefon, från 48% till 51%
CD, Radio, Spel, från 32% till 36%

Avdragen minskar för:
TV, från 50% till 49%

Inga förändringar kring skatteavdragen indikerar att någon substitution av de beskattade flamskyddsmedlen inletts i någon större skala.

To be continued…

I kommande artiklar i APPLiAnytt kommer vi att gräva djupare i inbetalningarna till Skatteverket avseende elektronikskatten. Vi kommer att presentera inbetalningarna på de olika vitvarukategorierna och hur den nya lagen om de utländska e-handlarnas skatteplikt har fungerat (eller inte fungerat) under 2021. Dessutom kommer vi att lista de förändringar av LSKE som föreslagits politiskt den senaste tiden. Så, häng med framöver om du vill veta mer!

Kent Oderud, ordförande APPLiA

 

Bild: Unsplash