2022.03.30

Uppföljning elektronikskatten – del 3

APPLiAnytt kan nu avslöja hur mycket (eller hur lite) de utländska e-handlare, som levererar hemelektronik, vitvaror och dammsugare till svenska konsumenter, betalar i elektronikskatt (LSKE) – och det är försummande lite.

 

Lagen som kom till i oktober 2020 fungerar inte för att minska den konkurrensmässiga snedvridningen!

 

APPLiAnytt avslöjar: Utländsk e-handel betalar nästan ingen elektronikskatt

Elektronikskatten drog totalt in 1,722 miljarder under 2021 till statskassan. Endast lite drygt 1 % av skatteinbetalningarna (23 milj) kommer från utländska e-handlare inom EU som anmälts som ’registrerade EU-handlare’ enligt den svenska skattelagen. Sedan oktober 2020 gäller den lag som gör dessa utländska e-handlare skatteskyldiga för de skattepliktiga varor som säljs till konsumenter i Sverige. Skatteverket meddelar nu att endast en minimal andel av den samlade elektronikskatten kommer från dessa registrerade EU-handlare.

Är myndighets-kontrollen för svag eller är t.ex. det ’gränsvärde’ på 100 000kr årsomsättning, som gäller för de utländska e-handlare som blir skattskyldiga, satt för högt och alldeles omöjligt för myndigheten att kontrollera? Något brister definitivt, vilket fortsätter att göra elektronikskatten till en svårsmält konkurrensnackdel för svenska företagare.

 

 

Det handlas från utlandet

Går vi efter Postnords e-handelsbarometer, som visar att hela 15% av konsumenterna har handlat från utländska distanshandlare. Främst från Tyskland. Men Danmark har ökat ansenligt den senaste tiden då både Kina och Storbritannien minskat kraftigt – mest på grund av extra avgifter (Kina) och Brexit i fallet Storbritannien.

Postnords siffra på andelen utlandsköp indikerar att skatteintäkterna från konsumenternas utlandsköp borde vara mångfaldigt högre än den enda ynka procent som uppvisades under 2021.

 

Tullverket hanterar import fr tredje land

Tullverket ansvarar för skatteuppbörden enligt LSKE för de skatter som belastas icke-godkända lagerhållare såsom både företag och privatpersoner, regioner samt kommuner vid import från utlandet från främst icke-EU-länder.   

Enligt Tulldata har sammanlagt 48,5 mkr kemikalieskatt deklarerats under perioden 2021-01-01 – 2021-12-31 hos Tullverket. Detta är en väldigt liten andel av de sammanlagda skattebeloppen – endast 3 procent av de totala elektronikskatteintäkterna under 2021.  Av den totalt deklarerade elektronikskatten har dessutom avdrag beviljats med 2,3 mkr hos Tullverket.

Totalt in till Tullverket: 48 505 tkr

Därav:
Svenska företag, 34 737 tkr
Utländska företag, 198 tkr
Privatpersoner, 13 527 tkr
Regioner o kommuner, 42 tkr

De procentuella andelarna av Tullverkets skatteintäkter av elektronikskatten framgår av diagrammet ovan.

 

Sammanfattning utländsk e-handel / elektronikskatten

Syftet med den nya lagen om skatteplikt för utländska distanshandlare som infördes i oktober 2020 var att:

minska snedvridningen mellan svenska och utländska aktörer som säljer varor som är skattepliktiga enligt kemikalieskattelagen direkt till svenska konsumenter” (citat från Finansdepartementets förslag oktober 2019).

APPLiAnytt kan nu konstatera att någon ”minskad snedvridning” knappast åstadkommits! Endast en ynka procent av skatteintäkterna kommer från distanshandeln i Europa, som vi vet är stark från främst Tyskland och Danmark för skattebelagda produkter såsom t.ex. dammsugare, robotdammsugare, elektriska grillar, mikrougnar, datorer, läsplattor, spelkonsoler och annan hemelektronik.

Men, precis som utredningen från Finansdepartementet konstaterade innan skatten för EU-handlare infördes, så ”är det svårt att uppskatta i vilken utsträckning de utländska aktörerna kommer att betala in skatten från länder inom EU och hur stor andel av de svenska konsumenterna som kommer att betala in kemikalieskatten vid köp från tredje land”.

Nu vet vi att Finansdepartementet hade rätt i åtminstone den frågan – att skatteuppbörden är svår. De utländska aktörerna har inte någon större lust att betala denna svenska (och i deras ögon oförståeliga) särbeskattning, som inte har någon motsvarighet inom EU.

Så frågan kvarstår; vad tänker regeringen nu föreslå för att uppnå den konkurrensmässiga snedvridningen mellan svenska och utländska aktörer som utlovades?

Kent Oderud, ordförande APPLiA

*I texten ovan förekommer både begreppen ELEKTRONIKSKATT och KEMIKALIESKATT (i citaten från Finansdepartementet). De avser samma företeelse (LSKE – Lagen om Skatt på Kemikalier i viss Elektronik). APPLiA framhärdar att kalla denna skatt elektronikskatt, då dess uppbyggnad beskattar utvalda varor innehållande elektronik efter deras totala produktvikt – inte specifikt kemikalieinnehåll. En tvättmaskin med tunga motvikter, stötdämpare, elektriska motorer, återvinningsbar plåt  etc. som väger 70-90 kg genererar mer skatt än en PC på 2 kg, trots att elektronikinnehållet i de båda är tämligen lika omfattande.