2023.03.22

Varje kWh räknas – nu är utvärderingen här

Under fjolårets energikris och stigande elpriser startade Energimyndigheten en kampanj för att göra oss mer medvetna om vår elförbrukning. Kampanjen riktades framför allt mot småhusägare och genomfördes under senare delen av 2022 

Kampanjen har nu utvärderats av både Habermax och Novus som kan konstaterat att den uppmärksammats av och intresserat fler yngre än äldre. Detta kan eventuellt förklaras med att genomslagskraften även varit störst på Google, Facebook och Instagram. Uppföljningen visar också på en hög förståelse av budskapet. 

Nästan 70% av småhusägarna har energieffektiviserat under de senaste 6 månaderna, trots att knappt hälften av Sveriges hushåll bor i småhus, vilka är mest utsatta för höga och snabbrörliga elpriser.  

– De energieffektiviseringsåtgärder som genomförs i landet nu kommer att göra skillnad i många år framöver, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten. 

De vanligaste åtgärderna för småhusägarna är byte till energieffektiv belysning, tätning av fönster och dörrar. Åtgärder som förvisso kräver en liten investering men som kan ge stor utväxling på den egna energiförbrukningen. Mer intressant är att mindre än hälften av hushållen anger att de väljer att minska sin energianvändning för att bidra till ökad energi säkerhet, bidra till lägre priser och minska klimatpåverkan.  

På kort sikt kan vi dock inte se något signifikant utbyte av vitvaror till följd av kampanjen. Trenden om att hushållen nu är mer intresserade av energiförbrukning kommer däremot sannolikt påverka valet vid kommande utbyte av hushållets vitvaror. 

Utvärderingen av kampanjen, vilken även var en undersökning av elanvändarnas vanor visar också att   flest hushåll med rörliga avtal finns i de dyraste elområdena. Det är också dessa användare som har en större oro för elpriset än elanvändare i norra delarna av landet.  

Läs mer här.

Text: Matts Spångberg