2022.03.23

Världshälsodagen den 7 april

Den 7 april infaller Världshälsodagen, en påminnelse om WHO:s, World Health Organization, bildande 1948. Temat för Världshälsodagen 2022 är Vår planet, vår hälsa och riktar uppmärksamheten mot betydelsen av att investera i hälsa och säkra tillgång till rätt vård i rätt tid för alla. Temat ska också sättas i kontext till att ta lärdom från insikter i samband med Covid19-pandemin.

 

Pandemin visade oss vetenskapens möjligheter, men satte också ljus på hur orättvist resurser är fördelade. Att bryta strukturer som förstör för planeten och människors hälsa kräver lagstiftningsåtgärder, företagsreformer samt individer som får stöd och incitament att göra hälsosamma val.

Klimatkrisen är också en hälsokris. WHO uppskattar att mer än 13 miljoner dödsfall runt om i världen varje år beror på miljöorsaker som kan undvikas. Detta inkluderar klimatkrisen som är det enskilt största hälsohotet som mänskligheten står inför.

Våra politiska, sociala och kommersiella beslut driver klimat- och hälsokrisen. Enligt WHO andas över 90% av människorna ohälsosam luft till följd av förbränning av fossila bränslen. En uppvärmd värld ser myggor sprida sjukdomar längre och snabbare än någonsin tidigare. Extrema väderhändelser, exploatering av mark och vattenbrist tränger undan människor och påverkar deras hälsa.

WHO rapporterar även om hur föroreningar och plast finns på botten av våra djupaste hav, de högsta bergen, och har tagit sig in i vår näringskedja. System som producerar högt bearbetade, ohälsosamma livsmedel och drycker driver en våg av fetma, ökar cancer och hjärtsjukdomar samtidigt som de genererar en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser.

Samtidigt finns en kraft och utveckling som visar på hur du som individ och på företags- eller samhällsnivå kan fatta mer medvetna val. Inspireras gärna av APPLiAs artiklar på temat hälsa och hållbarhet!

Läs mer om Världshälsodagen (World Health Day) hos WHO.