2022.05.04

5,1 miljoner bostäder i landet

SCB meddelade i sin årsrapport att bostadsbeståndet per den 31 december 2021 i Sverige nu var nära att passera 5,1 miljoner bostäder – antalet bostadslägenheter i de olika bostadsformerna uppgick nämligen till 5 096 007 bostäder.

Därav står också fortsättningsvis lägenheter i flerbostadshus för den största andelen med över 50 procent – 2 626 837 lägenheter (se bild ovan). Bostäder i småhus stod för 41 procent av beståndet. Övriga består av studentlägenheter, äldreboenden etc.

Hyresrätten dominerar i 257 av landets kommuner

I flerbostadshus är hyresrätt den vanligaste upplåtelseformen med 58 procent (drygt 1,5 miljoner lägenheter) av beståndet, medan 42 procent (knappt 1,1 miljoner lägenheter) utgörs av bostadsrätter. Av landets 290 kommuner dominerar hyresrätten i 257 och i 11 av dessa finns endast hyresrätt som upplåtelseform. Endast 33 kommuner har fler bostadsrätter än hyresrätter och 19 av dessa ligger i Stockholms län.

Av landets 10 befolkningsmässigt största kommuner dominerar hyresrätten i åtta stycken bl.a. Örebro, Norrköping, Linköping, Helsingborg och Jönköping.  Detta medan bostadsrätten dominerar i endast två av de större kommunerna kommuner (Uppsala och Stockholm).

Bostadsrättsföreningar största ägaren

I flerbostadshus ägs 42 procent av lägenheterna av bostadsrättsföreningar. Näst största ägare är allmännyttiga bostadsföretag som innehar 26 procent av flerbostadshusbeståndet följt av svenska aktiebolag som äger 23 procent. Resterande 9 procent ägs av privatpersoner och andra ägare.

När det gäller småhus ägs den absoluta merparten, 91 procent, av fysiska personer. Bostadsrättsföreningar äger 5 procent medan allmännyttiga bostadsföretag och svenska aktiebolag äger 2 procent vardera, meddelar SCB.

Bostädernas storlek

Den vanligaste lägenhetstypen i flerbostadshus är 2 rum och kök följt av 3 rum och kök. De två lägenhetstyperna utgör hela 68 procent av bostadsbeståndet i flerbostadshus.

Den genomsnittliga lägenheten i flerbostadshus är 67 kvm, och det genomsnittliga småhuset är 122 kvm.

Tack SCB för att ni har järnkoll på det mesta! För det är viktiga siffror! Det som är absolut mest intressant med dessa för branschen är ju, att bakom dessa siffror om bostadsbeståndet står den potentiella marknad som ger liv till alla aktörer inom vitvaru- och hushållsapparatbranschen.

Oro i leden

Det finns en stor oro inför den framtida utvecklingen av påbörjade lägenheter och det fortsatta bostadsbyggandet. Branschorganisationen Byggföretagen målar i sin prognos upp en del svarta moln på himlen inför det fortsatta byggandet av bostäder i Sverige. Cementbrist, stigande materialpriser och stigande räntor leder till kraftigt minskat byggande i år och nästa år, säger man i sin prognos som förespår att nyproduktionen av bostäder rasar med cirka 20 000 lägenheter framöver. Det är en dyster prognos över byggandets utveckling och svensk ekonomi i sin helhet som Byggföretagen levererat.

Genom sitt avtal med Nordkalk kommer Cementa bara kunna leverera 25 procent av sin produktionskapacitet nästa år. ”Vi kommer att få en bristsituation redan i slutet av året”, säger Johan Deremar, nationalekonom på Byggföretagen.

Kent Oderud