Nyheter

2024.05.31

Försäljningsstatistik april: Ett tecken på vändning?

De mindre hushållsapparaterna visar på en vändning för marknadsutvecklingen medan de tyngre vitvarorna fortfarande efter fyra månader nu kämpar med minustal gentemot samma period föregående år, enligt APPstats senaste marknadsiffror. April ändå ett tecken på tillfriskning Månaden april gav lite syre till marknadsutvecklingen för sell-in av hushållsmaskiner i Sverige. Sett i ljuset av de konjunkturrapporter […]

Läs mer om Försäljningsstatistik april: Ett tecken på vändning?
2024.05.14

Kvartalsrapport 1, 2024: Ett nedrigt första kvartal

Vid det nyligen avhållna årsmötet för branschorganisationen APPLiA hördes några mötesdeltagare säga att årets första kvartal för vitvaror och hushållsapparater var ’nedrigt’ när marknadsutvecklingen för det första kvartalet presenterades. Den utsagan är förståelig. Marknadsutvecklingen i månaden mars grusade alla förhoppningar om ett hyfsat första kvartal. Branschens samlade siffror (MDA+SDA) för månaden mars med minus 22 […]

Läs mer om Kvartalsrapport 1, 2024: Ett nedrigt första kvartal
2024.03.22

Vitvaror backar – hushållsapparater plussar

I skuggan av den minskande bostadsproduktionen i Sverige och det ogynnsamma läget för större renoveringar, fortsätter försäljningen av vitvaror (MDA) att minska i starten av 2024. För de mindre hushållsapparaterna (SDA) börjar resan mot en återhämtning med stora steg. En stor del av den svaga BNP-utvecklingen i Sverige under det senaste året beror på ett […]

Läs mer om Vitvaror backar – hushållsapparater plussar
2024.02.07

En svag avslutning på 2023

Årets december avslutade svagt för branschen som helhet, men med minus 6,5 procent ackumulerat mot föregående år, landade siffrorna för ”sell-in” ändå något bättre än vår årsprognos.    December är traditionsenligt en av årets svagare månad – dels på grund av att införsäljningen till återförsäljare inför julen gjorts redan i november, dels för att månaden har […]

Läs mer om En svag avslutning på 2023
2024.01.17

November – högsta månadsvärdet för APPLiA-marknaden i år

November är historiskt sett den branschmånad under året som återkommande har högst omsättningsvärde, det visar alla siffror från de år APPLiA samlat in branschstatistik. Så är också fallet under 2023 för branschens sell-in värden till detaljistledet, byggmarknaden och andra kunder. Men värdet för 2023 är betydligt lägre än rekordåret 2021 samt föregående år. Den samlade […]

Läs mer om November – högsta månadsvärdet för APPLiA-marknaden i år
2023.12.18

Oktober: en månad med svaga positiva tendenser 

Trots svaga positiva trender matchar oktober ändå inte förra årets siffror i branschen för vitvaror och hushållsapparater. Totalt för samtliga branschsegment ligger värdet för sell-in till detaljistledet 8,8 procent under oktobers utfall förra året.   Svaga positiva tendenser ger svag årsprognos  Ser vi på månaden med våra positiva glasögon konstaterar vi att oktober ändå är den […]

Läs mer om Oktober: en månad med svaga positiva tendenser 
2023.12.18

Nyproduktion av bostäder halveras  

SCB:s senaste rapport om bostadsbyggandet i Sverige, visar att det påbörjades byggandet av 20 950 lägenheter under de tre första kvartalen 2023. Det innebär en minskning med hela 55 procent jämfört med samma period 2022 då 46 533 bostäder började byggas.  Småhusproduktionen minskar i samma omfattning  Småhusbyggandet drabbas också i liknande omfattning. De cirka 5 000 lägenheter som […]

Läs mer om Nyproduktion av bostäder halveras  
2023.11.22

En mörk september

Den tilltagande lågkonjunkturen och den kraftigt ökade elektronikskatten vid halvårsskiftet gav en rejäl tillbakagång för införsäljningen av vitvaror till den viktiga höstsäsongen. För de mindre hushållsapparaterna ser situationen inför höstförsäljningen något mindre negativ ut. Allt enligt APPLiAs septembersiffror.    Den perfekta stormen De höjda räntorna, den svaga svenska kronan, det minskande bostadsbyggandet, lageranpassning inom återförsäljarleden, […]

Läs mer om En mörk september
2023.10.25

Siffrorna visar – branschen tuffar på 

Marknaden i augusti uppvisar både ”salt och socker” när senaste branschsiffrorna synas av APPLiA. Tydligast syns att den säsongmässiga höstförsäljningen kommit igång. Augusti är normalt den månad som sätter ribban för hur höstförsäljningen kommer att gestalta sig. Jämfört med semestermånaden juli ökade utleveranserna från branschföretagen i augusti med över 40 procent. Nu hoppas vi det […]

Läs mer om Siffrorna visar – branschen tuffar på 
2023.09.20

Semestertakt på marknaden

Leveranserna av branschvaror till återförsäljare och användare under semestermånaden juli låg klart lägre än de tidigare två åren (se graf). Vi får gå tillbaka till före 2019 för att hitta en lika svag månad värdemässigt. Tar vi dessutom hänsyn till utvecklingen i fasta priser (= volymen) får vi gå ännu längre tillbaka i tiden för […]

Läs mer om Semestertakt på marknaden
2023.08.29

Indikerar branschens halvårssiffor på vändning?

Antyder möjligen juni månads positiva branschsiffror att branschen är på väg att vända uppåt igen? Ett starkt värdemässigt resultat (+15,8%) i månaden putsar till branschens ackumulerade resultat ordentligt för det första halvåret. Faktum är att juni 2023 är den första månaden där branschens samlade omsättning slår motsvarande månad under föregående år. Tendenser till en vändning […]

Läs mer om Indikerar branschens halvårssiffor på vändning?
2023.08.29

Bostadsbyggandet rasar

I följderna av det försämrade ekonomiska läget i Sverige rasar nu byggandet av bostäder i hela landet – både i storstadsregionerna och i riket i övrigt. De län som hittills klarar sig med lägst minskningarna är Örebro, Norrbotten, Gävleborg och Halland. I resten av landet är minskningarna mer dramatiska.  Nedgång första halvåret med 57 procent […]

Läs mer om Bostadsbyggandet rasar