2022.08.23

Antalet påbörjade nya bostäder faller

Statistiska Centralbyrån släppte vecka 34 sin rapport om antalet påbörjade bostäder inom landet i nyproduktion. Ungefär 31 050 lägenheter började byggas under första halvåret 2022, visar statistiken. Det är en minskning med cirka 11 procent jämfört med samma period 2021, då 34 826 lägenheter påbörjades.

I flerbostadshus påbörjades ungefär 23 950 lägenheter, vilket är 14 procent färre än första halvåret 2021. Av lägenheterna i flerbostadshus är (blir) preliminärt 60 procent upplåtna som hyresrätter. Av de totalt påbörjade lägenheterna återfinns ungefär 7 100 i småhus, vilket är 2 procent fler än under samma period 2021.

Under perioden gav även påbörjad ombyggnad ett tillskott på 1 600 lägenheter. Det kan jämföras med ett tillskott på 1 710 lägenheter under första halvåret 2021.

Nedgången fortsatte i juli

Nu sjunker alla landets byggstarter i stället för att fortsätta uppåt, drivet av ett ras för bostadsbyggandet. Det visar också analysföretaget Byggfaktas byggstartsindikator. Byggstarterna i Sverige fortsatta att sjunka i juli och tillsammans med kraftiga nedrevideringar tidigare i år tecknar det en helt ny bild av byggandet av fastigheter, kommenterar Byggfaktas analyschef Tor Borg.

– Det gör att trendberäkningen nu får en helt annan bana, säger han och tillägger att allt tal om hur rusande byggkostnader får projekt att skjutas upp därmed också verkligen börjar att synas i statistiken nu.

Han tillägger också att de stora nedrevideringarna gör att byggstartsindikatorn nu signalerar att byggstartade bostäder enligt SCB:s statistik kommer att falla brant under resten av 2022, till under 50 000 påbörjade bostäder för helåret.

/Kent Oderud