2022.10.25

Använd produktkalkylen eller räkna själv – så mycket kostar vitvarorna per år

Vitvarorna i våra hem är något vi skulle ha svårt att klara oss utan. Inte många vill leva utan till exempel kyl/frys, diskmaskin och tvättmaskin. Just nu är det stort fokus på energikonsumtion, tips och råd kring hur vi kan spara såväl el som pengar, men hur mycket det kostar oss att använda de tre nämnda vitvarorna står sällan skrivet, varför APPLiA här tar reda på det.

Det vanliga förfarandet är att vi byter våra vitvaror antingen när de går sönder – ofta efter lång och trogen tjänst – eller när vi renoverar våra hem. I och med att elpriset senaste tiden ökat dramatiskt, och dessutom sannolikt kommer hålla sig på en hög nivå inom en överskådlig framtid, kan det dock vara klokt att byta ut en eller flera vitvaror i sitt hem nu i höst.

De flesta känner till att det är smart att välja en produkt med energimärkning A, men få vet hur många kronor som kan sparas årligen om en produkt med klass F byts ut till en motsvarande med klass A.

Produktkalkyl från Energimyndigheten

I somras lanserade Energimyndigheten Produktkalkylen, ett verktyg för att jämföra produkter och på så vis kunna göra mer medvetna och informerade val. Bland de produkter som går att jämföra finns diskmaskiner, tvättmaskiner och kombinerade tvättmaskiner och torktumlare, kylskåp och frysar samt vinkylar.

Det går att göra sökningar på varumärkes- eller produktnamn eller genom att scanna qr-koden på etiketten. Det finns även en beräkningsmodell för att se om en billig modell verkligen är billigare genom att analysera produktdata och räkna fram driftskostnaden. Produktkalkylen är utvecklad inom EU-projektet Label 2020 och använder uppgifter från produktdatabasen, EPREL.

I produktkalkylen kan du själv skriva in el- och vattenkostnad samt användningsmönster och förväntad livslängd för produkten. Därefter beräknas den totala kostnaden. Om du inte skriver in någonting själv används defaultpriset för el, som enligt SCB var 175 öre/kWh i snitt i Sverige 2021.

Viktigt att tänka på är dock att den totala elkostnaden, vilken kalkylen inte tar hänsyn till fullt ut, har stor betydelse för produktkalkylens utfall.

Som exempel hade undertecknad i september 2022 ett elpris på 240 öre/kWh och utöver det tillkommer 6 öre/kWh i spotpåslag, 1.4 öre i elcertifikatkostnad, 62 öre i moms, 49.5 öre i elnätsavgift och 45 öre i energiskatt, vilket innebär att det totala priset (förutom fasta kostnader) blev 404 öre/kWh.

Årskostnad för en kyl/frys

Jämför du i produktkalkylen en A-klassad kyl/frys med en F-klassad och skriver in elpriset 404 öre/kWh samt livslängden 10 år får du kostnaden 4 202 kr för A och 11 554 kr för F, vilket innebär att årskostnaden alltså är 420 kr respektive 1 155 kr.

Vill du i stället räkna själv multiplicerar du helt enkelt produktens årliga energiförbrukning med elpriset, vilket ger 104 x 4,04 = 420 kr respektive 286 x 4,04 = 1 155 kr.

Byter du ut din F-klassade kyl/frys mot en A-klassad sparar du alltså ungefär 735 kr om året med nuvarande elpris.

Årskostnad för en diskmaskin

För att ta reda på kostnad för diskmaskin fyller du i kalkylen i pris för el samt pris för vatten och därefter anger hur ofta du använder maskinen. En A-klassad diskmaskin kostar enligt produktkalkylen cirka 11 500 kr i drift om livslängd anges till 14 år och 8 213 kr om livslängd är 10 år. Det motsvarar en årskostnad på 821 kr om året om maskinen används en gång om dagen.

Vill du själv räkna ut kostnaden får du titta på energianvändningen (anges i kWh för 100 diskomgångar) samt vattenförbrukningen (anges i liter per diskomgång). En A-klassad diskmaskin förbrukar 54 kWh per 100 diskomgångar och 8,4 liter vatten per diskomgång.

Att diska en gång kostar således 0.54 x 4.04 = 2.18 kr i elförbrukning plus 0.0084 x 8.90 = 7,5 öre i vattenförbrukning – totalt 2.26 kr. Diskar du en gång om dagen kostar det alltså 824 kr om året.

Jämför nu detta med vad det kostar att diska med en 12 år gammal diskmaskin, som idag är E-klassad, förbrukar den 0.90 kWh och 12 liter vatten per diskomgång. Diskar du med den en gång om dagen blir årskostnaden 1 369 kr.

Att byta från en E-klassad diskmaskin till en A-klassad kan alltså spara cirka 545 kr årligen med nuvarande elpris.

Årlig kostnad för en tvättmaskin

I produktkalkylen finns även en kalkyl för tvättmaskiner där förväntat livslängd, pris för el och vatten fylls i. En A-klassad tvättmaskin förbrukar 47 kWh för 100 tvättar (alltså 0.47 kWh för en tvätt) och vattenförbrukningen är 47 liter för en tvätt. En tvätt kostar därmed 0.47 x 4.04 = 1.90 kr i elförbrukning plus 0.047 x 8.90 = 42 öre i vattenförbrukning – totalt 2.32 kr. Årskostnaden blir då 847 kronor.

Med en 20 år gammal tvättmaskin blir kostnaden högre. Förbrukningen per tvätt är 0.95 kWh plus 59 liter vatten, vilket innebär en kostnad på totalt 4.36 kr per tvätt. Att tvätta en gång om dagen kostar alltså 1 591 kr om året. Att byta ut sin 20 år gamla tvättmaskin mot en A-klassad innebär alltså en besparing på ungefär 744 kr om året, med nuvarande elpris. Skulle priset öka, vilket experter varnar för, ökar därmed även besparingen.

Avslutningsvis bör nämnas att det finns skillnader i såväl el- som vattenförbrukning mellan olika vitvaror i samma energiklass. I räkneexemplen ovan har en slumpvis utvald produkt i varje kategori och energiklass använts.

Text: Ola Larsson