Nyheter

Manifest del 2 – Stöd till medborgare och ökat fokus på återbruk

Applia Europes manifest för 2024, som presenterades den 18 december 2023, är en ambitiös färdplan med praktiska rekommendationer för beslutsfattare inom unionen 2030. För att möjliggöra ett klimatneutralt Europa, betonar manifestet vikten av energieffektiva hushållsapparater som en nyckel till framsteg. APPLiA djupdyker nedan i manifestets andra dela. Valet till Europaparlamentet närmar sig och i juni […]

Läs mer om Manifest del 2 – Stöd till medborgare och ökat fokus på återbruk

Nytt manifest för ett rättvist, hållbart och välmående EU

Applia Europe har arbetat fram en ny färdplan med praktiska rekommendationer för den Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och de nationella regeringarna fram till 2030. Planen är uppdelad i tre delar – möjliggöra övergången till ett klimatneutralt Europa, stötta medborgarna i omställningen och bevara jobb och främja tillväxt i Europa. Applia Sverige har tittat närmare på manifestet […]

Läs mer om Nytt manifest för ett rättvist, hållbart och välmående EU

Moms – ett hinder för ett cirkulärt samhälle

Ändrad hantering av moms kan vara nyckeln till ökad cirkulär hantering av vitvaror och elektronik. Det menar APPLiAs ordförande Kent Oderud. Läs hela resonemanget nedan. Moms – mervärdesskatt – hanteringen av denna kan vara en nyckel till ett mer cirkulärt beteende bland medborgarna i vårt samhälle. Dels vill vi alla öka frekvensen av reparationer istället […]

Läs mer om Moms – ett hinder för ett cirkulärt samhälle

Marknadskontroll – en nödvändighet inte bara för rättvis konkurrens mellan företag

Marknadskontrollen bidrar till FN.s globala mål nr. 12 om hållbar konsumtion och produktion. Den har till uppgift att säkerställa hälsa, säkerhet, konsumentskydd. Swedac ansvarar för samordningen mellan de svenska myndigheterna som bedriver marknadskontroll. Samordningen sker främst genom Marknadskontrollrådet där bl.a. APPLiA och andra näringslivsparter deltar i referensgrupper. Marknadskontroll kan ske i form av planerade kontroller […]

Läs mer om Marknadskontroll – en nödvändighet inte bara för rättvis konkurrens mellan företag

Använd produktkalkylen eller räkna själv – så mycket kostar vitvarorna per år

Vitvarorna i våra hem är något vi skulle ha svårt att klara oss utan. Inte många vill leva utan till exempel kyl/frys, diskmaskin och tvättmaskin. Just nu är det stort fokus på energikonsumtion, tips och råd kring hur vi kan spara såväl el som pengar, men hur mycket det kostar oss att använda de tre […]

Läs mer om Använd produktkalkylen eller räkna själv – så mycket kostar vitvarorna per år

Viktig information från Energimyndigheten

De produkter som satts på marknaden före 1 mars 2024 får återförsäljaren sälja under obegränsad tid och dessa får fortsätta säljas med den energimärkning som följt med produkten men måste vara enligt senaste energimärkningsförordningen för den aktuella produkten. Produkter som omfattas av skärpningen av ekodesign och inte uppfyller de nya ekodesignkraven får sättas på EU-marknaden tom 28 februari […]

Läs mer om Viktig information från Energimyndigheten

Eco-design och politiska regelverk kräver nya lösningar

Under de kommande åren väntas vi se flera politiska regelverk som berör bland annat hushållsapparater. Men ibland står lagstiftningar i strid med varandra vilket i sig kan innebära svårigheter för såväl konsumenter som återförsäljare/leverantörer att hitta de optimala lösningarna. Applias ordförande Matts Spångberg belyser regelverkets svagheter. Ökad reparbarhet är ett tydligt område där det ska […]

Läs mer om Eco-design och politiska regelverk kräver nya lösningar

Några exempel på cirkularitet och hållbarhet

Det händer en del inom cirkularitet och hållbarhet, och här är tre exempel från i sommar. Electrolux har introducerat ett nytt produktåtervinningsverktyg, Dometic har ställt om till förnybar el på sina anläggningar och Elektroskandia berättar om sitt hållbarhetsarbete i Volt.

Läs mer om Några exempel på cirkularitet och hållbarhet

En hållbarhetsuppdatering från branschen

Höga miljöambitioner eller fokus på skatteintäkter – hur väljer regeringen när revidering av RoHS och REACH är aktuella? EU har nu öppnat upp för revideringar av direktiven Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (RoHS) och Registration, Evaluation, Authorisation och Restriction of Chemicals (REACH) på miljöområdet. Nya förslag kan […]

Läs mer om En hållbarhetsuppdatering från branschen

Tillsammans för Kretsloppet 2022

Tillsammans För Kretsloppet är El-Kretsens årliga konferens som i år bjöd på föreläsningar, workshops och spännande samtal i skärgårdsmiljö. Mårten Sundin, El-Kretsen, rapport från två dagar med fokus på insamling och återbruk.

Läs mer om Tillsammans för Kretsloppet 2022

Nu presenteras El-kretsens hållbarhetsrapport

El-kretsen har presenterat sin hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2021. Trots ännu ett annorlunda år i pandemins spår har insamlandet av elavfall och batterier inte påverkats i någon större utsträckning.

Läs mer om Nu presenteras El-kretsens hållbarhetsrapport

Arbetet med hållbarhet prioriterat för APPLiA och medlemsföretagen

Vår bransch arbetar kontinuerligt med förbättringar av produkterna, produktionen och distribution både vad avser teknik och miljö. Här sammanfattar Matts Spångberg, APPLiA, aktuella regleringar och tendenser inom hållbarhet just nu.   Medlemsföretagen eftersträvar löpande att använda material och metoder som är skonsamma mot miljön. APPLiA-företagen har under lång tid arbetat med produktutveckling och miljöarbete innebärande […]

Läs mer om Arbetet med hållbarhet prioriterat för APPLiA och medlemsföretagen