2022.04.27

APPLiA-kvartalet i siffror

APPLiAnytt presenterar här branschens kvartalssiffror. Det visar sig att även om jämförelsen mot 2021 är svagt negativ så stabiliserar sig branschens försäljning på en hög postpandeminivå.

Mars bromsade in branschen

För vitvaru- och hushållsapparatsbranschen togs foten bort från gasen under månaden mars. Totalsiffrorna för MDA (Major Domestic Appliances) och SDA (Small Domestic Appliances) låg drygt fyra procent under motsvarande månad i 2021. Jämfört med två år tidigare (2020) så ligger dock branschen i mars 2022 hela 17 procent bättre än under pandemins inledning.

Sammanräknat MDA och SDA så ser vi att trendindikatorerna från Q4-2021 håller i sig och bromsar in det totala utfallet jämfört med tidigare år också under detta års första kvartal.

  • ”Precis som under fjärde kvartalet förra året så är det de större vitvarorna (MDA) som håller upp siffrorna något, medan hushållsapparaterna (SDA) har dragit åt handbromsen hårdare sedan dess.”, kommenterar Tobias Gullberg, statistikansvarig hos APPLiA.

Så låt oss titta på hur de båda huvudsegmenten utvecklat sig i vår utökade kvartalsredovisning, och också hur de olika kategorierna inom MDA och SDA utvecklat sig.

 

Vitvaror plussar första kvartalet

Vitvarorna (MDA) håller farten uppe och plussar både månaden mars med +2,5 procent och under hela första kvartalet med starka +2,7 procent. Men det är inte alla kategorier som bidrar till ökningen; kylar och frys samt mikrougnar uppvisar minusvärden för kvartalet.

Vinnarkategorierna är dels diskmaskiner, som haft full fart under kvartalet för både de underbyggda 60 cm maskinerna och de 45 cm integrerade varianterna, dels också köksfläktar. Bland fläktarna är det de traditionellt underbyggda fläktarna som står för de högsta värdena.

Plustalet (+4,4%) för ”cookers” här ovan boostas av kategorien ugnar, som drar hela lasset av ökningen tillsammans med fristående spisar med induktion, som också ökat ordentligt under det första kvartalet.

 

Hushållsapparaterna bromsade in ordentligt

Mars ser ut att vara en riktig dålig månad för hushållsapparaterna i jämförelse med rekordåret 2021. Här ligger huvudsegmentet SDA minus 22 procent under månaden och för kvartalet minus 9 procent. Men jämfört mot året innan (2020) så är ökningen under mars i år fortfarande tvåsiffrigt positivt.

Bland de ingående kategorierna så är det genomgående minussiffror förutom för personvård där två varugrupper, hårborttagning (rakning, trimmers, ladyshave, IPL etc.) och tandvård (eltandborstar), bidrar till ökningen på 28 procent för segmentet. Även inom vissa grupper inom hårvård (hårtork och airbrush/styler), syns tendenser till ökad försäljning efter nedgången under pandemin.

När du sedan ser på det kraftiga minustalet för strykprodukter här ovan frågar du dig säkert när Sverige äntligen ska börja stryka skjortor och blusar igen… Någon som har en aning om detta i vår bransch?

Kent Oderud, ordförande APPLiA