2022.11.23

APPLiA inför 2 års garanti i de nya konsumentbestämmelser

Den 1 maj i år ändrades den svenska konsumentköplagen vilket utökade den omvända bevisbördan från sex månader till två år. Omvänd bevisbörda innebär att säljaren har bevisbördan vid en reklamation och måste då kunna styrka handhavandefel av konsumenten för att inte bli ansvarig för reklamationen. Vid eventuella oklarheter ansvarar säljaren för dessa.

APPLiA har infört två års garanti. Garantin kommer att gälla retroaktivt för alla som köpt medlemsföretagens produkter efter 1 maj 2022. En utökad garanti är ett ansvarstagande och en hållbarhetsfråga för de seriösa företagen på marknaden som är medlemmar i APPLiA.

Den slutliga ordalydelsen för branschvillkoren är för påseende hos Konsumentverket i dagsläget då APPLiAs konsumentvillkor alltid tas fram i samråd med Konsumentverket för att säkerställa konsumenternas rättigheter.

Text: Matts Spångberg