Nyheter

2023.06.21

Förbättrat tvistlösningsförfarande hos Allmänna reklamationsnämnden 

Regeringen har nyligen tagit ett viktigt steg för att effektivisera tvistlösningsprocessen hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Enligt en lagrådsremiss som har beslutats öppnas möjligheten för regeringen att införa en avgift vid prövning av tvister hos ARN.  De senaste åren har antalet ärenden som skickas in till ARN ökat markant, mellan åren 2016 och 2022 med över […]

Läs mer om Förbättrat tvistlösningsförfarande hos Allmänna reklamationsnämnden 
2023.04.19

APPLiA om konsumentköp 2023 

Applias nya bestämmelser kommer inom kort att publiceras på hemsidan efter slutrevidering i samråd med Konsumentverket. De nya bestämmelserna följer den nya lagstiftningen som infördes i maj 2022 och kommer att gälla retroaktivt så att alla köp gjorda efter maj 2022 hanteras lika. Revideringen av Konsumentköplagen har utökat den omvända bevisbördan från 6 månader till […]

Läs mer om APPLiA om konsumentköp 2023 
2022.11.23

APPLiA inför 2 års garanti i de nya konsumentbestämmelser

Den 1 maj i år ändrades den svenska konsumentköplagen vilket utökade den omvända bevisbördan från sex månader till två år. Omvänd bevisbörda innebär att säljaren har bevisbördan vid en reklamation och måste då kunna styrka handhavandefel av konsumenten för att inte bli ansvarig för reklamationen. Vid eventuella oklarheter ansvarar säljaren för dessa. APPLiA har infört […]

Läs mer om APPLiA inför 2 års garanti i de nya konsumentbestämmelser
2022.05.18

Hej Marcus Isgren, ordförande och chef för ARN, berätta om er verksamhet?

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) avgör ärenden där konsumenter är i tvist med företag. APPLiAnytt tog en pratstund med Marcus Isgren, ordförande och chef för ARN, om hur det går till när ett ärende tas upp, hur det statistiskt ser ut för fall inom elektronikbranschen och minnesvärda fall.

Läs mer om Hej Marcus Isgren, ordförande och chef för ARN, berätta om er verksamhet?
2022.05.18

APPLiA och ARN

Inom vårt branschsegment säljs årligen cirka 8 000 000 hushållsapparater. ARN prövar ärenden där konsumenter klagar under reklamationstid 3 år (i enlighet med KKL) men även ärenden där konsumenten erhållit förlängd garanti. I sig innebär det att cirka 25 000 000 – 30 000 000 produkter varje år skulle kunna bli ett ARN-ärende.

Läs mer om APPLiA och ARN
2022.05.18

Anmäld till ARN? Tänk på följande!

ARN är en nämnd bestående av 5 personer. Domaren som leder förhandlingen har minst hovrättskompetens. Övriga delen av nämnden består av 2 näringslivsföreträdare och 2 konsumentföreträdare. 2-4 personer av dessa är ofta jurister, men skall också ha sakkunskap inom sitt produktområde. APPLiAs företrädare i ARN är Kent Oderud och Matts Spångberg.

Läs mer om Anmäld till ARN? Tänk på följande!
2022.05.05

Nya konsumentköplagen

En stor förändring i den nya konsumentköplagen har att göra med så kallad omvänd bevisbörda. Med den nya lagen förlängs den omvända bevisbördan från sex månader till två år. Den omvända bevisbördan innebär att det är upp till säljaren att bevisa att felet orsakats av köparen om säljaren inte kan påvisa det anses felet vara […]

Läs mer om Nya konsumentköplagen
2022.05.03

Sex månader blir två år i konsumentköplagen 1 maj 2022

Den 1 maj började den nya konsumentköplagen gälla. En stor förändring i den nya lagen har att göra med så kallad omvänd bevisbörda. Med den nya lagen förlängs den omvända bevisbördan från sex månader till två år.

Läs mer om Sex månader blir två år i konsumentköplagen 1 maj 2022
2022.03.09

APPLiA:s leveransbestämmelser inom reparation

APPLiA har en lång tradition av att vara företagen behjälpliga med leveransbestämmelser i kundrelationer. Här har vi sammanfattat vilka leveransbestämmelser som är behjälpliga vid reparation.

Läs mer om APPLiA:s leveransbestämmelser inom reparation
2022.02.23

APPLiA:s leveransbestämmelser inom bygg

APPLiA har en lång tradition av att vara företagen behjälpliga med leveransbestämmelser i kundrelationer. Här har vi sammanfattat vilka leveransbestämmelser som är behjälpliga kring bygg.

Läs mer om APPLiA:s leveransbestämmelser inom bygg
2022.01.04

Konsumentköplagen förändras den 1 mars 2022

Under våren 2022 sker förändringar i konsumentköplagen när svensk rätt anpassas efter EU:s nya regler om konsumentköp. Här har APPLiA sammanfattat vilka de största förändringarna blir.

Läs mer om Konsumentköplagen förändras den 1 mars 2022
2021.12.17

Marknadsföringslagen revideras 28 maj 2022

Här kan Ni kort läsa om de viktigaste förändringarna: Nya informationskrav: – för marknadsföring av identiska varor. – för marknadsplatser online. – för konsumentrecensioner. Förbjudna marknadsföringsmetoder: – Falska och manipulerade konsumentrecensioner/rekommendationer t.ex. genom att endast publicera positiva recensioner. – Att påstå att en recension kommer från en konsument om detta inte har kontrollerats. – Bristande […]

Läs mer om Marknadsföringslagen revideras 28 maj 2022