2022.02.01

Årsslut på rekordnivå

Branschens helår 2021 slutade med ett kraftigt plus på just under 8 procents ökning gentemot 2020. Jämför vi med det Covid-fria normalåret 2019, så har branschen över pandemiperioden haft en sammanlagd tillväxt på hela 21 procent.

 

 

December når inte riktigt fjolåret

Branschen avslutar 2021 med en decembermånad, som med -1,2 procent inte riktigt når upp till föregående års december. Kanske inte helt överraskande, då december 2020 i jämförelse var en exceptionell månad med en 45-procentig ökning för SDA (mindre hushållsapparater) och 14 procent för MDA (vitvaror). Under hela det 4:e kvartalet ser vi en begynnande trend till att SDA-försäljningen mattas av jämfört med förra årets rekordnivåer. För MDA går det istället starkt uppåt under det 4:e kvartalet.

Branschens rekordår 2021 summeras

Branschens helår 2021 slutade med ett kraftigt plus på just under 8 procents ökning gentemot 2020. Jämför vi med det Covid-fria normalåret 2019, så har branschen över pandemiperioden haft en sammanlagd tillväxt på hela 21 procent. Två rekordår efter varandra… Ser vi till samma jämförelse uppdelat för SDA så är den ökningen hela 35 procent och för MDA 16 procent gentemot 2019.

 

En mer högvärdig produktmix

En fortsatt trend är att en mer högvärdig produktmix säljs på marknaden. Skillnaden mellan volym och värde är allra störst för hushållsapparaterna (SDA), där en ökad efterfrågan på mer högvärdiga produkter inom segmenten kaffemaskiner, köksmaskiner/assistenter och tandvårdsprodukter drar upp värdet på det som avsatts på marknaden. Totalt sett har dock SDA-volymen hamnat på föregående års antal (-0,1 procent).

Inom MDA drivs de ökade snittpriserna av större andel i försäljningen av inbyggda kylar och frysar, induktionshällar/induktionsspisar och köksfläktar – både inbyggda, utdragbara och väggmonterade.

 

MDA: Genomgående plus 2021

Produktsegmenten inom vitvaror (SDA) ökar sammanlagt med över 8 procent och alla dessa produktsegment uppvisar en positiv utveckling under helåret 2021. Högsta ökningen med 14 procent ser vi inom segmentet ’SPIS’, där de ingående kategorierna inbyggnadsugnar och hällar (+19 procent) har de allra högsta ökningstakterna. Därutöver visar också fläktar ökningar över snittet samt kategorierna torkskåp och torktumlare (+15 procent), som ingår i segmentet ’TVÄTT & TORK’.

 

SDA: Stryksegmentet tar stryk

Segmentet ’STRYKJÄRN’ fortsätter sin kräftgång. Allt sedan pandemin så syns denna trend och man undrar hur många skjortor och blusar som inte blivit strukna nu i hemarbetandets tidevarv?

Om nu ångan har gått ur strykjärnsmarknaden så ser det desto bättre ut i alla andra produktsegment inom SDA. Kaffemaskiner har under året haft en strålande utveckling till en inbromsning skett i Q4 för denna kategori, men landar ändå på höga 9 procents ökning på helåret. Inom personvård är det tandvårdsprodukter (+15 procent) som fortsätter öka inom segmentet medan de produkter som ingår i hårvård och hårborttagning kämpar vidare med en viss tillbakagång.

Den store vinnaren inom SDA är segmentet ’KÖKSAPPARATER’, där just de större köksmaskinerna/assistenterna också ingår. Dessa kökets arbetsmaskiner ligger i den definitiva ökningstoppen med över 30 procents uppgång under 2021!

Stark bransch i jämförelse

Hur stod sig vår bransch jämfört med övrig sällanköpshandel 2021 i Sverige? Omsättningen för hela detaljhandeln i landet ökade med 6,4 procent under 2021 jämfört med 2020 mätt i löpande priser. Det visar SCB:s preliminära detaljhandelsindex för december och helåret 2021.

Samma källa visar att försäljningen i sällanköpshandeln under helåret, där våra branschprodukter ingår, ökade med 9,2 procent i löpande priser jämfört med 2020. Men då ska vi vara klara över att det framförallt är några delbranscher (kläder, skor och annat mode) som kommer från en väldigt låg nivå under 2020 och drar upp ökningen för sällanköpsvarorna. Till exempel så uppvisade sko- och väskhandeln starkast uppgång med 15,5 procent för helåret.

Våra branschföretag lämnar nu ett urstarkt år 2021 bakom sig och ser fram emot nya utmaningar i ett, förhoppningsvis pandemifritt, nytt år.

Kent Oderud, Ordförande APPLiA