2022.11.01

Black Friday – rysare eller succé i år?

Spekulationerna kring hur årets Black Friday kommer att falla ut i vår egen bransch och i andra branscher pågår hett bland kännare, tyckare och media. Bland företagen inom detaljhandeln är spänningen stor på hur konsumenterna kommer att agera på de förväntade prisutspelen från de olika aktörerna.

Applianytt har därför förhört sig runt och kollat vad media har skrivit om förväntningarna inför den fjärde fredagen i november, vilket i år är den 25 november då Black Friday infaller. Kommer det att bli en rysare eller en succé för handeln?

SCB: Svagt utgångsläge för sällanköpsvaror

Utgångsläget inför höstförsäljningen är ju inte den allra bästa – den senaste statistiken från SCB talar om att detaljhandelns försäljningsvolym t.o.m. september minskade med 5,9 procent i jämförelse med motsvarande månad 2021 och att det var sällanköpsvaror som drog ner dessa siffror med sin minskning med hela 8,1 procent. Dagligvaruhandeln klarade sig något bättre med en minskning på ”bara” 2,4 procent.

Överlager genererar starka erbjudanden

De expertuttalanden vi kan läsa om i media som uttrycker en stark optimism inför Black Friday betonar att det är aktörernas starka vilja att tömma lagren, öka kassaflödet och skapa likviditet i företagen, som kommer att generera starka konsumenterbjudanden. Många företag har ett starkt lagertryck och ser en chans att rensa bland sina överlager under perioden – med attraktiva erbjudanden givetvis. Och förhoppningen är att konsumenterna utnyttjar detta för att handla sådant de planerat ett tag eller rent av tidiga julklappar.

Black Month?

De flesta som uttalat sig tror dessutom på en ”Black Week” med förmånliga reor eller t.o.m. en ”Black Month” som öppnar för fler goda affärer under en längre tid. I tidningen Market uttalar sig Arne Andersson, senior rådgivare på Svensk Digital Handel och bekräftar detta:

– Min personliga tro är att det blir en jättelång Black Week. Vi såg förra året att själva Black Friday inte blev lika stort som tidigare, men att det snarare blev en Black Week och frågan är om det inte i år blir en Black Month.

Också Joakim Wirén, välkänd analytiker på HUI uttalar sig i Markets digitala utgåva om den förlängda rea-perioden:

– Fokus på pris ökar i takt med att hushållens ekonomi försämras. Det talar i sin tur på ett större intresse kring reaperioder generellt. Själva perioden växer. Att dra ut på den ännu mer riskerar dock att urvattna erbjudandet. Det är svårt att bygga relevans för sina produkter till fullpris om de under långa perioder reas ut.

Kan det bli en rysare?

Många av de omvärldsfaktorer som påverkar konsumtionen talar inte direkt för en sprudlande ökad efterfrågan trots starka erbjudanden. Detta har det tagits fasta på i den senaste utgåvan av Prisjakts 4:e upplaga av undersökningen Konsumentkompassen. Deras s.k. köpkraftsindex faller med åtta procent mot föregående kvartal och det framgår tydligt att prisfokuset är starkt. Konsumenterna väljer generellt billigare varor för att parera inflationen.

Oskar Hagman, analytiker på Prisjakt, säger till media:

– Trots höga rabatter blir det sannolikt färre som handlar i år. Vi ser redan en sådan tendens – det är färre som handlar och de som handlar väljer billigare produktalternativ än tidigare.

För detta finns det också starka indikationer i Prisjakts Konsumentkompass: 28 procent av de tillfrågade svenskarna uppger att de kommer att handla på Black Friday-rean, vilket är en minskning med hela 8 procentenheter jämfört med i fjol.

– Att komma upp i samma omsättningstal som 2020 när vi satt hemma och klickade och hade pengar att spendera, det kommer inte att ske, kommenterar Oskar Hagman.

Ny rea-lag

Förhoppningen är stor till att kunderna uppfattar Black Friday aktiviteterna som en möjlighet till att köpa julklappar tidigare under mindre stress och billigare under denna period. Den nya rea-lagen, som begränsar möjligheterna till en ’oärlig’ rea-prissättning, kommer att leda till sjysstare rea-priser och ge konsumenterna en ökad säkerhet att lita på detaljisternas prissättning och möjligtvis också påverka försäljningen positivt.

Succé eller rysare? Snart vet vi…

/Kent Oderud