2023.08.29

Bostadsbyggandet rasar

I följderna av det försämrade ekonomiska läget i Sverige rasar nu byggandet av bostäder i hela landet – både i storstadsregionerna och i riket i övrigt. De län som hittills klarar sig med lägst minskningarna är Örebro, Norrbotten, Gävleborg och Halland. I resten av landet är minskningarna mer dramatiska. 

Nedgång första halvåret med 57 procent

Under det första halvåret 2023 påbörjades bygget av 14 550 lägenheter, visar den nyligen presenterade statistiken från SCB. Det är en minskning med cirka 57 procent jämfört med samma period 2022, då hela 33 805 bostäder påbörjades.

Påbörjade lägenheter i nybyggnad under 1:a halvåret, 2003- 2023. Källa: SCB

Av dessa påbörjades 11 050 lägenheter i flerbostadshus, vilket är 58 procent färre än första halvåret 2022. Av dessa beräknas 71 procent vara förberedda att upplåtas som hyresrätter. Antalet påbörjade småhus sjönk med 53 procent till 3 500 startade byggen.

Ombyggnad ger positivt tillskott

Tvärtemot trenden gav däremot påbörjade ombyggnader av bostäder ett tillskott på 2 500 under perioden Det kan jämföras med ett tillskott på 1 441 lägenheter under första halvåret 2022.

Ur Byggfaktas senaste redovisning framgår att nedgången i byggstarterna verkar ha planat ut de senaste månaderna. Enligt deras Byggstartsindikator minskade byggstarterna inte med mer än totalt 0,3 procent mellan april och maj. Byggstartsindikatorn för bostäder var dessutom oförändrad i juli, den första månaden sedan sommaren 2021 som indikatorn inte sjönk. Den sammantagna byggtakten verkar således ha stabiliserats något (på en låg nivå) under senvåren och sommaren, enligt deras analys.

Byggfakta påpekar att byggstarterna av kommersiella lokaler, samhällsfastigheter och industrilokaler har ökat snabbt de senaste åren och planar nu ut under 2023 på en hög nivå. De största bidragen till denna höga nivå kommer från byggstartade kontors-, logistik- och hälso- och sjukvårdsprojekt i landet.

Påverkar vitvarumarknaden

Leveranser av vitvaror till bostäderna och tvättstugorna i nyproduktion ligger väldigt sent i byggkedjan – ofta väldigt nära inflyttning i de nya bostäderna. Därför har ännu inte de större volymerna påverkats av denna nedgång i nystarter. I dagsläget levereras till den nybyggnation som färdigställs på en än så länge hyfsat hög nivå och till utbyten i redan existerande bostäder. Men leveransvolymerna till nyproduktionen kommer att minska för branschen de kommande åren när färre bostadsprojekt färdigställs. Om inte en ekonomisk vändning sker snabbt…

Text: Kent Oderud