2023.02.07

Branschåret 2022 slutade i moll

År 2022 avslutades med en decembermånad som spelade i molltoner när det gäller marknadsutvecklingen för vitvaror och hushållsapparater. Med drygt minus 24 procent i månaden december drogs det ackumulerade årsresultatet ner gentemot föregående år till minus 13,3 procent. Det är en betydligt sämre utveckling jämfört med utvecklingen under de båda rekordartade pandemiåren 2021 och 2020.

 


… men plussar mot jämförbart år 2019

Jämför vi marknadsvärdet med år 2019, innan pandemin, så innebär det avslutade 2022 i jämförelse ändå 3 procent bättre för hela branschen. Det är främst MDA (vitvaror) som ökar i jämförelse mot 2019 med plus 4 procent.  Hushållsapparaterna (SDA) sålde lika bra som 2019 dvs. de uppvisar plus/minus 0 procent i jämförelse med normalåret.


Utförsbacke efter 1:a tertialet

För vitvaror (MDA) började året med ett positivt första tertial, men sedan har siffrorna inte nått upp till fjolåret. De osäkerheter som utbröt i världsläget efter denna tidpunkt fick sedan marknaden att bromsa in ordentligt under den senare delen av året och slutade efter årets 12 månader värdemässigt på minus 9,7 procent.

De mindre hushållsapparaterna (SDA) hade efter de två rekordåren under pandemiåren 2020 och 2021 det tufft att komma i närheten av dessa värden. De uppvisar nu en minskning på 22,4 procent för helåret 2022 jämfört med föregående år.


Köksfläktar klarade försäljningen bäst

De tunga produktsegmenten kylprodukter, tvätt/tork och spisar bland vitvarorna gick alla med minus jämfört med föregående år. Några enstaka underkategorier såsom exempelvis inbyggd kyl och inbyggd frys samt inbyggnadsugnar plussade gentemot 2022. Allra bäst klarade sig köksfläktar där hela segmenten plussade med drygt 1 procent över föregående år. Eftersläpning med färdigställande av de omfattande köksrenoveringarna, som påbörjades under pandemin, förklarar de positiva siffrorna för dessa varukategorier.


Rekordåren för SDA är svårslagna

Rekordårens ökningar för SDA på 23 procent (2020) och ytterligare 8 procent (2021) var exceptionella och kunde härledas till det ökade hemmavarandet och hemarbetandet under pandemin då både nya kaffemaskiner och nya köksmaskiner/assistenter såldes i stor omfattning. Under 2022 uppvisar alla SDA-segment (se ovan) minustal jämfört med 2021. Med återgången till ’normal-läge’ efter pandemin så har försäljningen av hushållsapparater också återgått till en normalnivå och ligger i nivå med normalåret 2019 – innan pandemi, inflation, strömpriser, ekonomisk tillbakagång och osäkerhet i världsläget.

Ändå hittas några underkategorier av varor som plussar gentemot 2021; till exempel vattenkokare (kettles) ökar sitt marknadsvärde med nästan 3 procent. Konsumentens önskan om att spara ytterligare några kilowatt vid kokandet av te-vattnet påverkar nog detta. Också kategorierna hårvård (till exempel hårfön) och el-tandborstar som båda ingår i segmentet ’personal care’ ökar sitt marknadsvärde med några procentenheter under 2022 medan övriga varukategorier backar.

Vi håller stilen…

Så även om molnen varit mörka och marknads-musiken spelat i moll på har branschen ändå bidragit till att många i Sverige är både snygga i håret och har glänsande vita tänder att möta 2023 med

//Kent Oderud