2023.08.29

Byggmaterial bidrar till nedgång i inflationstakt 

Byggbolagens kostnader för material ligger inte längre och spär på inflationen. För vissa varugrupper är vi på prisnivåer vi inte sett sedan innan pandemin. Det visar den senaste redovisningen från SCB av Byggkostnadsindex för flerbostadshus. 

Byggmaterialkostnaderna för Sveriges byggentreprenörer sjunker nu ordentligt och landade på årsbasis (juli 2022-juli 2023) på knappa plus 0,9 procent. Kostnaderna för armeringsstål, trävaror och betongvaror har sjunkit kraftigt – för armeringsstål hela 23 procent och för trävaror med 20 procent.  

Utveckling för olika byggvaror juli 2022–juli 2023 – Byggkostnadsindex för flerbostadshus exklusive moms. Bredden på staplarna motsvarar byggvarugruppens viktandel i procent av allt byggmaterial vid beräkning av Byggkostnadsindex för flerbostadshus. Staplarnas höjd motsvarar den genomsnittliga prisutvecklingen för respektive varugrupp. Källa:SCB

Vitvaror går mot strömmen 

Istället stiger nu priserna för de varugrupper som ofta är kontrakterade med index-klausuler som automatiskt höjer leverantörspriserna vid årsskiften eller andra avtalade tillfällen. Här återfinns exempelvis vitvaror som ökade med 8,4 procent under den aktuella 12-månadersperioden. Andra sådana områden är VVS-material (+11%), el-material (+8,5%) och snickerier (+7,5%). Då dessa förekommande indexregleringar avser den historiska prisutvecklingen, så tar de enbart hänsyn till hur priserna utvecklats den senaste perioden – inte hur de kommer att utvecklas framöver.   

Därtill finns fler orosmoln för byggbolagen. De ökande räntorna har gett byggherrarna en kostnadsökning på 82 procent för finansieringskostnaderna. På ränteområdet lär det dröja ett tag innan vi ser någon lättnad enligt Riksbanken. I SCB:s inflationsrapport nu i augusti nämns just räntehöjningarna som ett skäl till att Sverige fortsatt är drabbat av en hög inflation.  

Text: Kent Oderud