2023.03.26

Rapport Elektronikskatten 2022

En granskande rapport av elektronikskatten, sammanställd av branschorganisationen APPLiA, baserat på uppgifter från Skatteverket