Dokument

Här hittar du alla dokument som är uppladdade på webbplatsen

2024.04.23

Presentation Elektronikskatten 2023

APPLiAs årsrapport om Elektronikskatten 2023 i presentationsformat.

2024.04.23

Rapport Elektronikskatten 2023

En sammanställning av branschorganisationen APPLiA Sverige, baserat på uppgifter från Skatteverket. Rapporten ger svar på:

2024.04.18

APPLiA auktoriserat serviceföretag

För att serviceföretag skall vara APPLiA auktoriserat skall samtliga nedanstående kriterier vara uppfyllda.

2024.04.05

APPLiA Konsumentköp 2022

Dessa bestämmelser gäller vid försäljning till konsument av nya elektriska hushållsapparater (vitvaror och små elektriska hushållsapparater) huvudsakligen för enskilt bruk och enligt vid leveransen gällande specifikationer. Bestämmelserna gäller endast varor och varor med digitala delar av de fabrikat som levererats av medlemsföretag i APPLiA.

2024.04.05

Medlemsansökan

Ifylld ansökan skickas via post eller digitalt till kansliet.

Näringslivets gemensamma position kringskatten på elektronik

APPLiA tillsammans med Tech Sverige, Elektronikbranschen, Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Svensk Handel har skrivit på en debattartikel i september 2021 med vår gemensamma position kring skatten på elektronik.

2024.03.25

APPLiA Funktionskontroll

Funktionskontroll/Igångkörningsprotokoll för kontroll vid export av begagnade produkter för att säkerställa funktion så de inte utgör farligt avfall enligt definition för WEEE.

2024.03.25

APPLiA Reparation IK

Allmänna bestämmelser om undersökning och rådgivning samt reparation. Följande bestämmelser gäller endast för avtal mellan reparationsföretag och beställare, som inte är konsument.

2024.03.25

APPLiA IK 2019

Dessa bestämmelser gäller vid försäljning till annan än konsument av nya elektriska hushållsapparater under förutsättning att apparaten använts på det sätt och i den omfattning som i ett enskilt hushåll och enligt vid leveransen gällande specifikationer. Bestämmelserna gäller endast apparater av de fabrikat som levererats av medlemsföretag i APPLiA.

2024.03.25

APPLiA Installation 2019 (engelska)

APPLiA Installation relates to handling related to assembly, installation, and function testing and applies to deliveries from member companies of APPLiA-Home Appliances Sweden to companies in the construction and real estate industries as part of their professional activities.