2024.04.23

Rapport Elektronikskatten 2023

En sammanställning av branschorganisationen APPLiA Sverige, baserat på uppgifter från Skatteverket. Rapporten ger svar på:

  • Hur mycket elektronikskatt betalas av branscherna?
  • Hur mycket påverkar slopandet av avdragsrätten i juli 2023 skatteutfallet?
  • Hur ändras avdragsprocenten över tid?
  • Hur kommer skatteuttaget att utvecklas framöver?
  • Hur stort antal företag drabbas?