2024.04.23

Ordföranden: Politisk verkstad och agerande nu 

Redan vid införandet 2017 av elektronikskatten, även kallad kemikalieskatten, var ifrågasättandet omfattande. Statens egna myndigheter, Skatteverket och Tullverket, avrådde från införandet. Omfattande utredningar Kemikalieinspektionen och andra har visat på skattens verkningslöshet när det gäller att försöka få ändring på flamskyddet i vitvaror och hemelektronik. Den svenska marknaden har visat sig för liten för att styra den globala produktion som sker av elektronik. Svensk Handel har påvisat att arbetsplatser går förlorade inom den svenska handeln med vitvaror och hemelektronik, och flertalet branschorganisationer har försökt få politiker att göra något för att lösa denna situation. Men i stället har skatten över tid blivit ännu mer belastande för de svenska aktörerna. I slutändan dessutom inflationsdrivande och en belastning för samhällsekonomin.

Ständiga skatteökningar

Sedan augusti 2017 har elektronikskattens skattesats dessutom höjts med inte mindre än 70 procent. För en vanlig hushållstvättmaskin skar skatten gått från 320 kronor 2017 till 543,53 kronor 2024. På det tillkommer moms. Det är 543,53 kronor som konsumenter utanför landets gränser slipper betala. Svensk konkurrenskraft går därmed förlorad.

Konsumenterna betalar 2,6 miljarder extra 

APPLiA:s årsrapport av elektronikskatten 2023 visar att det totala skatteuttaget har ökat från 1,3 miljarder vid införandet, till 2,0 miljarder år 2023. Skatteuttaget innevarande år beräknas landa på rekordsumman av 2,6 miljarder som följd av en kraftig indexhöjning vid årsskiftet på drygt 9 procent samt avskaffandet av avdragsrätten för stora delar av branschens sortiment från den 1 juli 2023. Vem betalar in skatten? Svenska konsumenter, förstås.

Politikerna redo för ett avskaffande

Vi hör nu oftare politiker påstå att ”skatten skulle aldrig ha införts” och en ökad medvetenhet om skattens verkningslöshet och skadlighet finns i de partier som håller i taktpinnen idag.

Moderaterna har vid sin senaste partistämma antagit motionen från partidistriktet i Västra Götaland att ”omedelbart avskaffa elektronikskatten” med stor majoritet. Nu blir det för det regeringsbärande partiet att visa på konkret handling inför årets höstbudget. Se vår tidigare publicerade intervju med Sten Bergheden (m) i repris till höger.

Från Kristdemokraterna har också kritiken mot elektronikskatten varit tydlig och går i linje med den kritik som elektronikskatten har fått i de tidigare utvärderingarna av skatten. KD ställer sig därmed bland de partier som vill se elektronikskatten avskaffad. Inte minst för att plakatpolitikens tid är förbi. Nu är det fakta som gäller. Se vår intervju med riksdagsledamoten Larry Söder (KD) till vänster.

Sverigedemokraterna ser elektronikskatten som en gröntvättad fiskal skatt införd av den förra S/MP-regeringen. Skatten är dessutom verkningslös och drabbar svenska konsumenter med högre priser. SD har i sina tidigare budgetmotioner valt att avskaffa elektronikskatten. Hör mer om detta från riksdagsman Eric Westroth, ledamot i Skatteutskottet här.

Dags för ”verkstad” och konkret handling

Det är nu läge för alla goda krafter att samlas kring ett krav på ett beslut om avskaffande av elektronikskatten i regeringens höstbudget. Detta skulle frigöra krafter som i stället skulle fokusera helt och hållet på ett intensifierat EU-arbete att förstärka de existerande europeiska direktiven och förordningarna kring elektroniska produkters flamskyddsinnehåll. Endast då går vi från svensk gröntvättning till en verklig europeisk grön verkstad.

Läs mer


APPLiA Sverige

Kent Oderud

Ordförande