2023.11.22

En mörk september

Den tilltagande lågkonjunkturen och den kraftigt ökade elektronikskatten vid halvårsskiftet gav en rejäl tillbakagång för införsäljningen av vitvaror till den viktiga höstsäsongen. För de mindre hushållsapparaterna ser situationen inför höstförsäljningen något mindre negativ ut. Allt enligt APPLiAs septembersiffror.   

Den perfekta stormen

De höjda räntorna, den svaga svenska kronan, det minskande bostadsbyggandet, lageranpassning inom återförsäljarleden, återhållsamhet hos konsumenterna och inflationsdrivande priser genom den kraftigt belastande elektronikskatten – alla dessa faktorer ger nu tillsammans återverkningar på marknaden. Under september betyder det ett utfall för hela branschen som ligger drygt 13 procent under utfallet samma månad 2022. Ackumulerat ligger därmed årets tre kvartal 5,2 procent (värdemässigt) under förra årets tre första kvartal.

Hushållsapparater bättre i september än vitvaror

Trots första kvartalets mycket svaga utveckling landade hushållsapparaterna (SDA) på ett värdemässigt septemberresultat på minus 5,3 procent och har nu de senaste månaderna börjat närma sig utfallet under motsvarande tid förra året. Detta medan vitvarorna (MDA) åkte på en riktig tillbakagång under september. Jämförelsen med september 2022 landade på minus 16 procent för MDA. En minst sagt dålig vitvarumånad som påverkade det ackumulerade utfallet ner till minus 4,2 procent efter årets gångna tre kvartal.

 

Volymerna (MDA) går starkt tillbaka

Vid kvartalskiften brukar APPLiAnytt också presentera utvecklingen nedbruten per produktsegment. Denna gång visar vi detta i volym. På så sätt får ni en mer komplett bild av hur marknaden utvecklats. Redovisningen av volymen ger ju en bild opåverkad av inflationen.

Av redovisningen här ovan framgår att samtliga MDA-produktsegment drabbats av tvåsiffriga procentuella tillbakagångar under årets tre första kvartal jämfört med 2022. De segment som lyckats ”minst dåligt” är spis/ugn/häll och kylprodukter. Volymerna för dessa hålls relativt upp av fortgående leveranser till bostadsproduktionen, men har dock en negativ prognos framöver då neddragningen av bostads- och småhusbyggandet får effekt även på vitvaruleveranserna till dessa sektorer.

Strykprodukter de enda som inte tar stryk

Även för SDA-produkterna redovisar vi denna gång volym-utvecklingen per produktsegment. Bland dessa finns det ett vinnande segment – strykprodukter (strykjärn, ångstationer, steamers etc.) – som ökar med drygt 16 procent jämfört med 2022. Men, vi bör komma ihåg att denna utveckling sker från en mycket låg nivå där segmentet ”stryk” de senaste tre åren under pandemin gått kraftigt tillbaka. Nu vänder det och det stryks skjortor och blusar igen i Sverige.

Segmentet ”Personal care” innehåller numer inte kategorien eltandborstar, eftersom en betydande leverantör avanmält sig från statistiken. Nu utgörs kategorien av apparater för hårvård och hårborttagning och med tanke på att volymen enbart minskat med 0,8 procent, och därmed är nästan oförändrad mot föregående år, så känns det som om konsumenterna lägger vikt på ett välvårdat utseende, trots de mörka ekonomiska molnen på himlen.

Text: Kent Oderud